Welzijnsschakel De Caproen vlamt mee tegen kansarmoede!

0
12
pasta la vista

Spaghetti t.v.v. WZS De CaproenVlam jij ook mee tegen kansarmoede? Dan ben je van harte welkom op ons ‘Pasta la vista-festijn’ op zondag 13 november vanaf 11.30 u. in De Caproen, Breendonklaan 2a in Bredene. We voorzien spaghetti à volonté, ook een veggie of halal alternatief voor 12 euro (volw.) en 8 euro (kind. t.e.m. 12 jaar). Leden van WZS De Caproen betalen respectievelijk 7 euro en 3 euro. We maken er een gezellig ontmoetingsmoment van waarvan de opbrengst integraal gaat naar De Warmste Week ter ondersteuning van ons project. Inschrijven kan via wzsdecaproen@gmail.com of via Johan Vervaeke in De Caproen (059 23 68 06). Bedrag storten op rek. BE44 9731 7547 4145, met vermelding naam, aantal volw. & kind. Vegetarisch of halal alternatief op aanvraag. Dank voor jullie onmisbare steun!


Bruggenbouwer

Welzijnsschakel De Caproen wil mensen verbinden, onderling met andere mensen in kansarmoede, maar ook met de bredere maatschappij. Met een vorig project rond het outreachend bereiken van mensen in kwetsbaarheid konden we, samen met onze partnerorganisaties, een divers programma aanbieden, gaande van participatieve projecten zoals de live-radio-uitzending over culturele activiteiten tot een heuse daguitstap. Mooie realisaties waarmee we bruggen bouwden. We zagen grenzen vervagen maar ook mensen die hun grenzen gingen verkennen en verleggen.
Participatie. Een kunst en een cultuurIn het kader van De Warmste Week dienden we een nieuw project in ‘Participatie. Een kunst en een cultuur. Met dit project willen we verder bouwen op dit elan, maar nu binnen onze vereniging. Zo willen we onze leden de kans geven om te participeren aan een vrijetijdsaanbod dat voor sommigen onder hen minder (financieel) toegankelijk is. Hoe fijn is het niet om als jongere mee te kunnen naar een optreden waar ook je vrienden zullen zijn. Of voor de liefhebbers een klassiek ballet of dansvoorstelling te gaan bekijken. Een instrument leren spelen in de muziekschool of tekentalenten benutten aan de kunstacademie. Sportkansen bieden aan jongeren voor wie het inschrijvingsgeld en de outfit te hoog gegrepen zijn. Dit zijn maar enkele krachtlijnen die we willen uittekenen. Kansen aanreiken om grenzen te verleggen en barrières weg te werken door bruggen te bouwen.


Vrije tijd is een grondrecht

Er is nood aan ontplooiing en zelfexpressie om een uiting te kunnen geven aan de thema’s die het leven kleuren. We streven ernaar om onze leden te laten participeren aan kunst, cultuur of sport. Ook zelfontplooiing door zang-, dans-, en schrijfsessies komen aan bod. Hiervoor willen we de juiste coaches inzetten op vrijwillige of professionele basis. Een uitkering voor deze coaches is geraamd in het vooropgestelde bedrag. Al onze leden zijn mensen in armoede die in aanmerking komen voor het aanbod van Rap op Stap, Vrijuit of Iedereen verdient vakantie. Met de financiële steun die we ontvangen zullen we culturele activiteiten boeken, die gekozen worden in overleg met onze leden. Ook de transportkosten en een eventuele gezonde picknick – horeca kost nu eenmaal geld – voorzien we met het ingezamelde bedrag. Mensen in hun kracht zetten.

Onze dagelijkse werking bestaat tot nu toe hoofdzakelijk uit de voedselbedeling die we tweewekelijks aanbieden. Zonder extra financiële steun blijft dit beperkt tot het koffie- en ontmoetingsmoment die we op dat moment aanbieden. Veel leden zijn afhankelijk van onze voedselbedeling. Met de opbrengst uit De Warmste Week kunnen we een hele mooie extra aanbieden waarbij we de aandacht verschuiven van de ‘afhankelijke opstelling uit noodzaak’ naar de kracht die zich in ieder van ons bevindt. Plezier beleven aan culturele en sportactiviteiten die anders niet mogelijk zijn. Terug kunnen doen wat ze graag doen. Nieuwe talenten ontwikkelen.


Voor meer info: Johan Vervaeke (0499 43 43 64)