Bredene is gebrekkige communicatie nutsmaatschappijen beu

0
69
openbare werken


Het voorbije weekend heeft de Bredense burgemeester Steve Vandenberghe werken in opdracht van nutsmaatschappijen, die zouden starten op 3 oktober, verboden. De inwoners uit de wijk waar wordt gewerkt, werden te laat en te beknopt geïnformeerd over de werken.

De werken waarvan sprake zijn al een tijdje aan de gang maar vanaf 3 oktober zou er veel meer hinder zijn voor de inwoners. De Dorpsstraat, waar wordt gewerkt, zou immers afgesloten worden voor het verkeer. “Inwoners werden hierover geïnformeerd via een zeer beknopte bewonersbrief. Bovendien wisten wij dit als gemeentebestuur bijzonder laat, waardoor we ook zelf niets meer konden ondernemen”, reageert burgemeester Steve Vandenberghe kwaad. De communicatie over de werken dient nochtans te gebeuren door de opdrachtgever.

Geen werken meer zonder communicatie
Bredene zal in de toekomst niet langer goedkeuring geven voor werken waar geen duidelijk plan van aanpak naar communicatie toe is opgemaakt. “Als wij als gemeentebestuur werken uitvoeren dan zorgen wij ervoor dat inwoners goed geïnformeerd zijn via Wegenwerkenkranten, bewonersbrieven, informatievergaderingen, enz… We willen dat de nutsmaatschappijen dezelfde communicatielogica volgen en dit niet langer met beloftes, maar met effectieve daden”, zegt burgemeester Vandenberghe. “De inwoners hebben immers het recht om correct geïnformeerd te worden”.