Subsidie voor wie een boom plant

0
359
Schepen Vanmullen plant een boom

Bredene ondertekende reeds eerder het Bomencharter 2019–2024, dit met de intentie om zoveel mogelijk bomen bij te planten in de gemeente.

Bomen zijn van groot belang voor het klimaat, de opname van koolstof, als bescherming tegen de gevolgen van de klimaatopwarming zoals overstromingen, hitte en droogte, de biodiversiteit, een betere luchtkwaliteit, de sierwaarde, productie van eetbare vruchten en het feit dat ze de waarde van je huis doen stijgen.

De subsidiering van extra aangeplante bomen in Bredense tuinen levert een bijdrage aan de doelstelling van het Bomencharter. De gemeenteraad heeft het subsidiereglement voor het aanplanten van bomen maandagavond goedgekeurd.

Er wordt een subsidie voorzien van maximum 15 EUR per Bredens huishouden, dit voor het aanplanten van één of meer bomen in de gemeente. De bomen dienen aangekocht te worden in 2021 en heeft enkel betrekking op één of meerdere boomsoorten:

De aanplanting heeft enkel betrekking op één of meerdere van volgende boomsoorten: esdoorn, els, berk, haagbeuk, meidoorn, jeneverbes, appel, peer, den, populier, kers, eik, wilg, lijsterbes, taxus, linde en olm.

Op de foto ziet u Schepen van Milieu Kristien Vanmullem.