De werken in de Maria-Duynewijk naderen hun voltooiing

0
55
Openbare-Werken

De grootste werken in de woonzone in de Maria-Duynewijk zitten erop. Het regenweer zorgde de voorbije weken dat de eindfase van de werken in de Koerslaan werd bemoeilijkt.

De Ruiterlaan kreeg ondertussen een onderlaag in asfalt en moet eind augustus volledig afgewerkt zijn, terwijl in de Koerslaan de aannemer er alles aan zal doen zodat iedereen met de wagen bij de woning kan. In de Klemskerkestraat en Amazonelaan zijn de werken zo goed als voltooid: enkel de groenzones moeten nog worden afgewerkt. Tijdens het bouwverlof wordt niet gewerkt. “De werken duren al lang. Daar zijn wij ons van bewust. Het zijn ook zeer omvangrijke werken en soms kan een tegenslag, zoals de voorbije weken met de weersomstandigheden, ongewild de planning in de war sturen. Binnenkort zijn de werken voltooid en zal men kunnen genieten van de metamorfose van de Maria-Duynewijk door de heraanleg van de verschillende straten”, geeft schepen van openbare werken Erwin Feys aan.

Stand van zaken

· Klemskerkestraat en Amazonelaan

Beide straten zijn zo goed als afgewerkt met uitzondering van de groenzones. In de Klemskerkestraat worden de rioleringsdeksels in september aangepast. De beplanting volgt in het najaar.

· Ruiterlaan

De Ruiterlaan werd reeds voorzien van een onderlaag in asfalt. Na het bouwverlof, vanaf begin augustus, worden de rioleringsdeksels in de wegenis op hoogte gebracht. Eind augustus wordt dan de toplaag in asfalt aangebracht. Net als in de Klemskerkestraat wordt de beplanting het najaar aangebracht.

· Koerslaan

In de Koerslaan werd de voorbije weken gestart met het plaatsen van de boordstenen en betonstraatstenen. Het voet- en het fietspad worden momenteel aangelegd. De weersomstandigheden gooiden de voorbije dagen en weken echter roet in het eten, waardoor de afwerking van de straat wordt bemoeilijkt. Maar de aannemer doet zijn best om tegen het bouwverlof zoveel als mogelijk op te schieten en ervoor te zorgen dat iedereen de oprit van de woning met de wagen kan bereiken. Het is ook de ambitie om in de week van 16 juli de onderlaag in asfalt tussen de Ruiterlaan en de parking Zeebos nog aan te brengen. Om sluipverkeer in de nog niet afgewerkte Koerslaan te voorkomen, wordt de weg ter hoogte van Hotel La Cascada onderbroken. Eind september moet de werken in de Koerslaan voltooid zijn.