Bredene legt parkeernormen vast

0
255
Schepen Vermeire

Het gemeentebestuur wil met de opmaak van een verordening op het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsenstallingen, de normen vastleggen over hoeveel parkeerplaatsen en/of fietsenstallingen iemand minstens moet voorzien bij de bouw, verbouwing of uitbreiding van een huis, kantoor of handelszaak. Met het voorzien van voldoende parkeerplaatsen op het privédomein wil Bredene ervoor zorgen dat de parkeerdruk op het openbaar domein beheersbaar blijft.

De verordening bevat ‘parkeernormen’ die op zich niet helemaal nieuw zijn. Maar waar tot dusver één en ander eerder in het belastingreglement op ontbrekende parkeerplaatsen geregeld werd, wordt hiervoor nu dus binnenkort een aparte, nieuwe verordening voorzien die gekoppeld wordt aan het belastingreglement.

Vrijstelling kleinhandelszaken

“Belangrijk in de nieuwe verordening is dat er een vrijstelling komt op parkeerplaatsen voor handelszaken kleiner dan 400 m²”, verduidelijkt schepen van ruimtelijke ordening Kristof Vermeire. Handelszaken kleiner dan 400 m² (handelsgebouwen, restaurants en cafés, diensten en vrije beroepen) dienen dus geen parkeerplaatsen aan te leggen. “Als gemeentebestuur doen we de laatste jaren diverse inspanningen om nieuwe, kleine, dynamische handelszaken aan te trekken en voor een ondernemersvriendelijk klimaat te zorgen. Het opleggen van parkeerplaatsen aan handelszaken, reca, diensten en vrije beroepen vanaf de eerste m² vloeroppervlakte zou haaks staan op die ambitie en beleidsdoelstelling, temeer het niet altijd mogelijk is om in de nodige parkeerplaatsen te voorzien, in het bijzonder in het toeristisch centrum”, verduidelijkt schepen Kristof Vermeire.

Minimumnormen en fietsenstallingen

“Met het opleggen van minimumnormen willen we er ook voor zorgen dat de aanleg van parkeerplaatsen op het privédomein voldoende groot zijn. De nieuwe verordening bevat minimumnormen qua lengte, breedte, hoogte waaraan een garage/standplaats etc,… moet voldoen. We hebben in het verleden al vastgesteld dat parkeerruimtes te klein zijn en dan ook onbenut blijven”, zegt schepen Kristof Vermeire. Andere belangrijke nieuwigheid is dat voor het eerst ook de aanleg van fietsenstallingen verplicht zal worden in een aantal gevallen. In het voorontwerp van de verordening wordt namelijk de aanleg van minstens 2 fietsenstalling per woonentiteit (of appartement) voorzien bij meergezinswoningen (appartementsgebouwen), met een extra fietsenstalling per slaapkamer (vanaf 3de slaapkamer). Ook dienen bij kantoorgebouwen minstens 2 fietsenstallingen per begonnen schijf van 50 m² voorzien te worden. “Bredene wil zich hiermee duidelijk tonen als fietsvriendelijke kustgemeente en speelt hiermee maximaal in op een groeiende tendens waarbij duurzame en klimaatvriendelijke verplaatsingsmiddelen zoveel mogelijk gestimuleerd worden”, besluit schepen Kristof Vermeire.

Alvorens de verordening ontbrekende parkeerplaatsen goedgekeurd kan worden door de gemeenteraad dient het nog voorgelegd te worden aan de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening en het departement omgeving voor bindend advies. Er is eveneens een openbaar onderzoek voorzien gedurende 30 dagen.