Weldra maximum 140 deelsteps mogelijk in Bredene

0
212
Deelsteps

In september 2019 werd een pilootproject georganiseerd met 50 deelsteps in Bredene.  Dit project werd positief geëvalueerd en daarom wil het gemeentebestuur deelsteps nu permanent mogelijk maken binnen een regelgevend kader.  Meer bepaald wordt de mogelijkheid voorzien voor maximum 2 vergunningen voor exploitatie van deelsteps, met elk minimum 50 en maximum 70 deelsteps.  De minimumleeftijd voor het gebruik van de steps is 16 jaar en er geldt een maximumsnelheid van 25 km/u, met een beperking tot 15 km/u op het dubbelrichtingsfietspad langs de Kapelstraat en tussen Duinenplein en het Astridcomplex.  Aan de gemeenteraad zal ook voorgesteld worden om een reglement voor de exploitatie van deelsteps vast te stellen met diverse vergunningsvoorwaarden en -modaliteiten.  Het doel van dit reglement is dan ook  om deelsteps gecontroleerd in te zetten op het openbaar domein, om het kwaliteits- en gebruiksniveau van de steps te bewaken met oog op openbare orde en om te kunnen inspelen op nieuwe en innovatieve ontwikkelingen. Er zullen deelsteps ter beschikking gesteld worden op volgende locaties: Duinenplein langs Kapelstraat, ter hoogte van de minigolf, parking markt, parking MEC Staf Versluys, Kapelstraat t.h.v. Koningin Astridlaan 1, Dorpsstraat t.h.v. nr. 44, gemeentelijk sportcentrum, Centrumplein, Klemskerkestraat t.h.v. aansluiting met Kapelstraat, Prinses Elisabethlaan t.h.v. gemeenschapscentrum, Buurtspoortwegstraat t.h.v. VBS Don Bosco en Brugsesteenweg t.h.v. VBS Don Bosco.