Update Corona ( 7/04/2020 )

0
363
Strandcabines

Voorlopig nog geen cabines op Bredens strand

Niet alleen de Corona-crisis maar ook de huidige toestand van het strand zorgt er voor dat het gemeentebestuur niet tijdig kan starten met de nodige voorbereidingen in functie van het plaatsen van de strandcabines.

Na de diverse voorjaarsstormen dient het strand nog aangevuld met zand en/of genivelleerd. Er dienen hierover nog de nodige afspraken gemaakt tussen het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust van de Vlaamse overheid enerzijds en het Bredens gemeentebestuur anderzijds. De werken hiervoor zouden eerlang kunnen moeten worden uitgevoerd. Dit betekent dan evenwel nog niet dat kan gestart worden met het plaatsen van de cabines. Zolang de huidige federale maatregelen in het kader van de Corona-crisis van toepassing zijn, wordt de verplaatsing voor het opzetten van de cabines immers beschouwd als een niet-essentiële verplaatsing. Daarenboven kan een dergelijke cabine niet worden geplaatst zonder de regels met betrekking tot de social distancing te overtreden.

Het gemeentebestuur zal er evenwel alles aan doen zodat – eenmaal de federale maatregelen zijn opgeheven of versoepeld – de vele Bredenaars en anderen snel kunnen overgaan tot het opzetten van hun strandhuisjes, aldus burgemeester Steve Vandenberghe

.

Meer info: 059/33 91 91