Strandcabines: gemeentebestuur heeft planning klaar Update Corona (29/05/2020)

0
495
strand

Vanaf zaterdag 6 juni a.s. kunnen in bepaalde zones op het strand in Bredene strandcabines worden geplaatst. De komende dagen en weken wordt het strand immers opgespoten en geëffend. De strandcabines kunnen worden geplaatst in de zones waar de nivellering is voltooid.

De coronamaatregelen zorgden reeds voor een aangepaste planning. Agentschap maritieme dienstverlening en kust (AMDK) is ondertussen op woensdag 27 mei gestart met de noodzakelijke opspuitingen van het strand in Bredene. Aansluitend op deze werken dient het strand geëffend te worden. De komende weken zullen er dus heel wat werken plaatsvinden op het strand. Ter hoogte van de plaats waar de strandcabines worden geplaatst, wordt een zone van 10 meter vrijgehouden. Via deze zone krijgen de houders van een strandcabine de mogelijkheid om hun cabine op te slaan.

Let wel: De strandcabine opslaan is mogelijk, aan de strandcabine zitten mag nog niet en is pas mogelijk wanneer de Nationale Veiligheidsraad hiervoor het licht op groen zet. De strandcabines worden dit jaar trouwens verder uit elkaar geplaatst om de afstandsregels te kunnen garanderen. Wie de strandcabine plaatst, moet ermee rekening houden dat in de speciale 10-meterzone op het strand, éénrichtingsverkeer van toepassing is.

Het gemeentebestuur heeft, in functie van de werken en na overleg met opdrachtgever AMDK, een richtinggevende planning opgesteld zodat er duidelijkheid is vanaf welke datum de strandcabines kunnen worden opgesteld:

· De strandcabines aan de strandposten 1, 2 en 3 : vanaf zaterdag 6 juni

· Strandcabines ter hoogte van strandpost 6: vanaf dinsdag 9 juni

Bovenstaande data zijn onder voorbehoud van de weersomstandigheden en de voortgang van de werking. Houders van een strandcabine krijgen van het gemeentebestuur de correcte planning via sms doorgestuurd.

Wie vragen heeft over de plaatsing van de strandcabines kan terecht bij Franky Debeer (0498 88 50 44).