Drukke buslijnen 4 en 9 krijgen hogere frequentie, Maria Duynebus gered

0
393
Bus van De Lijn

Het college van burgemeester en schepenen heeft het Openbaar vervoerplan en Oriëntatienota Regionaal Mobiliteitsplan van de Vervoerregio Oostende goedgekeurd. De Vlaamse regering verdeelde Vlaanderen in vijftien vervoerregio’s, waarbij Bredene is ingedeeld bij de vervoerregio Oostende.

De Vlaamse overheid – departement Mobiliteit en Openbare Werken  wil voor elke vervoerregio een regionaal mobiliteitsplan opstellen. “Dat is de taak van de Vervoerregioraad die per vervoerregio als overlegplatform werd opgericht”, zegt schepen Kristof Vermeire die Bredene in deze raad vertegenwoordigt.  “Het college nam in oktober 2019 kennis van het eerste ontwerp voor de ganse vervoerregio.  Positief aan dit ontwerp was dat er een hogere frequentie van de buslijnen 4 en 9 komt.  De bussen op deze lijnen moeten om de 15 minuten een halte bedienen waar dat momenteel nog om de 20 minuten is.   Er komt ook een uitbreiding van de avondlijnen waarbij tot 23 uur bussen zullen rijden en op vrijdag- en zaterdagnacht tot 2u30.  Bovendien krijgen de buslijnen die Bredene bedienen een andere reisroute waardoor tijdverlies aan de blauwe bruggen in de Tweebruggenstraat wordt vermeden.  Daarnaast volgt de vervoerregio onze vraag om de dichtbevolkte Bostoenwijk en Taboralaan beter te bedienen.  Tot slot wordt er ook een uitbreiding voorzien van de centrumbusroute naar beide klinieken in Oostende”, geeft schepen Kristof Vermeire aan.

Buslijn 46 blijft behouden

Bredene ging echter niet akkoord met de afschaffing van de buslijn 46 in de Maria Duynewijk. Uit de cijfers blijkt dat vooral schoolgaande jeugd richting Oostende tijdens schooldagen gebruik maakt van deze verbinding. “De inwoners uit de wijk Maria Duyne, waar recente verkavelingen zijn met heel wat jonge kinderen, waren reeds het minst bedeeld en kwamen er nog slechter uit. De afschaffing van deze lijn zou het autogebruik terug in de hand werken, omdat ouders dan per auto hun kinderen richting Oostende zouden moeten voeren”, verduidelijkt schepen Vermeire.  Andere kritische punten waren de verbinding met het shoppingcenter en met het MEC Staf Versluys.

Na intens overleg in de Vervoerregioraad en binnen het gemeentebestuur, werden deze plannen aangepast en is beslist om de zogenaamde Maria Duynebus te behouden.  Voor het MEC Staf Versluys wordt voorgesteld om een verbinding voor wandelaars te creëren rechtstreeks van tramhalte Astrid naar het park ’t Paelsteenveld.  Voor het shoppingcenter stelt De Lijn echter dat er onvoldoende reizigerspotentieel is door de langere reisweg en dat er weinig mogelijkheid is om de bussen te keren.  Dat laatste is het enige echte minpunt aan het voorliggend plan. “Maar globaal zijn we als gemeentebestuur tevreden met de opgedreven frequentie op de lijnen 4 en 9, met de redding van de buslijn in de Maria Duynewijk voor (vooral) de schoolgaande jeugd én met de bediening van de Bostoenwijk”, besluit schepen Vermeire.  Het nieuwe plan gaat in december 2021 in.