Buurtspoorwegstraat en Fritz Vinckelaan krijgen nieuw wegdek

0
94

De Buurtspoorwegstraat en een gedeelte van de Fritz Vinckelaan worden vanaf maandag 8 april voorzien van een nieuw wegdek in asfalt. In een eerste fase wordt de Buurtspoorwegstraat aangepakt, onmiddellijk gevolgd door het gedeelte Fritz Vinckelaan tussen August Plovieplein en rondpunt Darwin.  De werken zullen in totaal één maand in beslag nemen.

“De huidige slemlaag in de Buurtspoorwegstraat en gedeelte Fritz Vinckelaan werd in 2018 aangebracht. Deze is dringend aan vervanging toe. De heraanleg van beide zones zal op een duurzamere manier gebeuren dan de vorige keer.  We voorzien boven de bestaande betonlaag een funderingsnet waarop vervolgens asfalt wordt aangebracht zoals in de Sluizenstraat”, zegt schepen van openbare werken Steven Buyse.

Als de weersomstandigheden het toelaten wordt gestart in de tweede week van de schoolvakantie (8 april). De werken in de Buurtspoorwegstraat zullen twee weken in beslag nemen.  Aansluitend (vanaf maandag 22 april) wordt gewerkt aan de tweede fase in de Fritz Vinckelaan tussen August Plovieplein en rondpunt Darwin. Voor het doorgaand verkeer wordt een omleiding voorzien en ook het openbaar vervoer zal gedurende de werken een alternatieve route gebruiken. “Werken als deze zorgen voor heel wat ongemakken, maar we doen er alles aan om de hinder tot een minimum te beperken.  Alle inwoners uit Buurtspoorwegstraat, een gedeelte van de Fritz Vinckelaan en de Saswijk krijgen via een Wegenwerkenkrant alle informatie over de werken, de omleidingen, het openbaar vervoer, afvalophalingen, enz…” zegt schepen Steven Buyse.

Planning van de werken

De planning van de werken is uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden. Indien alles vlot verloopt, kan onderstaande planning gevolgd worden:

Buurtspoorwegstraat 

Op maandag 8 april starten de werken in de Buurtspoorwegstraat. Deze werken zullen 2 weken in beslag nemen. De bestaande slemlaag wordt verwijderd en vervangen door een nieuwe wegbedekking. Deze werken worden beëindigd op vrijdag 19 april.

Fritz Vinckelaan

Aansluitend wordt vanaf maandag 22 april gewerkt in de Fritz Vinckelaan tussen het August Plovieplein en het rondpunt Darwin. Ook deze werken zullen 2 weken in beslag nemen. Als alles volgens plan verloopt moeten de werken op vrijdag 3 mei a.s. voltooid zijn.