Zone 30 en fietssuggestiestroken in Spuikomlaan

0
32
Belijning Spuikomlaan

Met het aanbrengen van de wegmarkeringen en de fietssuggestiestrook in de Spuikomlaan zijn de werken in de wijk rondom het sportcentrum helemaal voltooid. De riolerings- en wegeniswerken in de Toekomststraat, Watervliegpleinstraat, Kruisnetstraat, Verenigingstraat, een gedeelte van de Spuikomlaan en een gedeelte van de Vissersstraat zijn gestart in februari 2022.

Het gemeentebestuur investeerde 1,7 miljoen EUR in de heraanleg van de wijk. “De riolering in deze straten was dringend aan vervanging toe. De werken zijn bijzonder vlot verlopen, al moeten we met werken van deze omvang altijd wel rekening houden met onvoorziene omstandigheden. Openbare werken als deze kunnen nu éénmaal niet in één week voltooid zijn, dat spreekt voor zich”, zegt schepen van openbare werken Erwin Feys. Deze werken maken deel uit van het Masterplan Sas.

Trager verkeer in de Spuikomlaan

Ondertussen werden vorige week de fietssuggestiestroken in de Spuikomlaan aangelegd, het zebrapad ter hoogte van het sportcentrum en de wegmarkeringen ‘Zone 30’ in diezelfde straat werden vandaag voorzien. “Op vraag van de inwoners uit de Spuikomlaan en na gunstig advies van de verkeerscommissie hadden we reeds een zone 30 ingevoerd in de Spuikomlaan. Deze wordt nu versterkt met extra verkeersremmende maatregelen door de aanleg van een fietssuggestiestrook”, geeft burgemeester Steve Vandenberghe aan. Deze fietssuggestiestroken werden voor het eerst toegepast in de Reigersstraat en bij de heraanleg van een gedeelte van de Duinenstraat. De stroken moeten ervoor zorgen dat het verkeer in de Spuikomlaan, die een drukke baan is met heel veel jonge fietsers die gebruik maken van het sportcentrum, rustiger verloopt. Let wel: de zandkleurige fietssuggestiestroken zijn, net als in de Duinenstraat, géén fietspad. Ze hebben ook helemaal geen juridisch statuut. Ze werden aangelegd volledig volgens de richtlijnen die voorzien zijn in het vademecum fietsvoorzieningen. De stroken moeten de rijbaan louter optisch versmallen en de positie van de fietser aanduiden. “Net als om en rond de schoolomgeving doen we als gemeentebestuur hard ons best om de veiligheid van de zwakke weggebruiker extra te waarborgen op plaatsen waar er veel verkeer is van jongeren”, besluit burgemeester Steve Vandenberghe.