Wijkraden

0
80
Wijkraad

Afgelopen weken werden opnieuw wijkraden georganiseerd.

Wie een vraag heeft of wil vertellen wat er leeft in de wijk kan van deze gelegenheid gebruikmaken

Alle verslagen van de wijkraden zullen te raadplegen zijn op www.bredene.be/inspraak? zodra ze klaar zijn.

Wie vragen heeft over de wijk die men wenst te bespreken tijdens en volgende wijkvergadering kan deze nu reeds doorgeven via infodienst@bredene.be.

Meer info:

Informatiedienst 059 33 91 95

infodienst@bredene.be