Werken op ’t Sas en extra investeringen in klimaat

0
69
meerjarenplan

Bredene zet tijdens het laatste jaar van de legislatuur een stevige eindsprint in. Naast een aantal openbare werken is er heel wat aandacht voor klimaatmaatregelen en duurzaamheid.

Het komende jaar wil Bredene het meerjarenplan nog verder afwerken en verfijnen. De werken aan het nieuwe sport- en vrijetijdscomplex in domein Grasduinen zijn gestart en inwoners, scholen, verenigingen, enz… worden in 2024 betrokken bij de bouw ervan. Er komen in 2024 nog tal van investeringen in het openbaar domein (heraanleg Buurtspoorwegstraat, kruispunten en voetpaden), het klimaatplan (duurzame investeringen in gebouwen en opzetten van acties voor de inwoners), sport en toerisme (vernieuwen van strandpost 2, sport- en vrijetijdscomplex in domein Grasduinen), in de dienstverlening naar de inwoners toe (UiTPAS wordt geïntroduceerd, uitbreiding digitalisering,…) en er komt een campagne rond fietsveiligheid.

Investeringen in het Sas

Dit jaar is de wijk rondom het sportcentrum volledig heraangelegd. In 2024 investeert Bredene in de Saswijk in de Buurtspoorwegstraat (600.000 EUR) en staan omgevingswerken in de Noord-Edestraat en het Frans Provoostplein op het programma. Daarnaast worden in 2024 ook de kruispunten August Plovieplein/Fritz Vinckelaan (140.000 EUR) en Zeelaan/Frankrijklaan (154.000 EUR) veiliger gemaakt. In de toeristische zone wordt werk gemaakt van de vernieuwing van strandpost 2. Na de studieopdracht wil Bredene nog in 2024 start met de verbouwing ervan. Het gemeentebestuur plant in 2024 om camera’s te plaatsen op het Duinenplein en op de site van het sportcentrum.

Klimaat is onze maat

Met 1,3 miljoen EUR is in 2024 de investering in rationeel energieverbruik in eigen gebouwen, waarvan hoogrendementsketels in sportcentrum en bibliotheek, verledding en extra zonnepanelen, de grootste in jaren. Het gemeentebestuur wil hiermee de doelstellingen van het ‘Klimaatplan 2030’ halen. Het gemeentebestuur wil hiermee het goede voorbeeld geven, maar ook stimulansen geven naar inwoners toe via acties en premies. Naast investeringen in eigen gebouwen komt er dit voorjaar een afvalstraat in de Klemskerkestraat. Bredene blijft ook in 2024 wekelijks het GF(t) ophalen. Het gemeentebestuur voorziet volgend jaar budget om een systeem van autodelen te introduceren en er komt een verhoging van de bijdrage per inwoner aan het Blauw Kruis.

Dienstverlening en personeel

De voorbije jaren werd een nieuwe personeelsstructuur ingevoerd en gekoppeld aan de uitbreiding van het personeelsbestand in de groter geworden woonzorgcampus zorgt dit voor een stijging van de personeelskosten. De nieuwe structuur moet er voor zorgen dat er efficiënter kan gewerkt worden en dat zal zich in de toekomst automatisch vertalen in een daling van deze personeelskosten. Het gemeentebestuur wil verder professionaliseren, maar besparen op personeel doet het dus zeker niet. Er is trouwens volgend jaar een stijging van de maaltijdcheques en een verhoging van de 2e pensioenpijler voor contractuele werknemers voorzien. Daarnaast is er ondersteuning van het personeel bij de aanschaf van een elektrische fiets via een systeem van fietsleasing. Bredene investeerde nog nooit zoveel in digitalisering als de voorbije legislatuur, zowel in eigen werking als naar inwoners toe. In 2024 wordt deze investering in de digitale dienstverlening verdergezet (digitaal inschrijven voor gemeentelijke activiteiten, nieuwe afsprakenmodule) en zijn er extra middelen voor cybersecurity.

Vrije tijd en evenementen

Tijdens het EK-voetbal komt er een groot scherm voor het MEC Staf Versluys. Het Afro C Festival komt komende zomer terug. Het moet opnieuw een topactiviteit op de zomerkalender worden. Maar het gemeentebestuur blijft ook inzetten op de wijkfeesten zoals The Village (Dorp), Sasfeesten en Ploviefeesten. Bredene voert in 2024 de UiTPAS in.