Verkeershinder door werken in Prinses Elisabethlaan

0
114
Hinder

Van 6 november 2023 tot 24 februari 2024 voeren de nutsmaatschappijen werken uit in de Prinses Elisabethlaan. De Prinses Elisabethlaan is een drukke invalsweg waardoor deze werken ongetwijfeld voor gevoelige verkeershinder zullen zorgen.

“De werken worden uitgevoerd in opdracht van De Watergroep. Een aantal woningen in de Prinses Elisabethlaan ondervinden heel wat hinder door een defecte waterleiding, waaronder ondergelopen kelders, waterschade,… De watermaatschappij moet hierdoor de volledige watertoevoer, in het gedeelte van de Prinses Elisabethlaan tussen de Ostendialaan en de Nukkerstraat, vernieuwen”, zegt schepen van openbare werken Erwin Feys.

“We hebben bij de aannemer van De Watergroep aangedrongen om de hinder te beperken. Maar de waterleiding bevindt zich in de voet- en fietspadzone en de aannemer kan de werken enkel veilig uitvoeren door gebruik te maken van een gedeelte van de rijbaan. Tijdens de werken in de Prinses Elisabethlaan blijft doorgaand verkeer mogelijk, evenwel beurtelings op één rijvak en dit via tijdelijke verkeerslichten. Maar ook voor de fietsers en voetgangers zal er hinder zijn. De Prinses Elisabethlaan is bovendien een drukke invalsweg waardoor de werken ongetwijfeld voor problemen zullen zorgen voor het verkeer. We doen er dan ook alles aan om de inwoners goed te informeren over de alternatieve routes, zowel voor de automobilisten, fietsers als voetgangers”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe.

Er wordt in 3 fases gewerkt.

1e fase

Vanaf 6 november start de eerste fase van de werken. In deze fase wordt gewerkt tussen de Ostendialaan en de inrit van de technische dienst/buitenschoolse kinderopvang.

2e fase

Aansluitend volgt de tweede fase van de werken in de Prinses Elisabethlaan tussen de inrit van de technische dienst/buitenschoolse kinderopvang en de Spaarzaamheidstraat.

3e fase

De laatste fase omvat de werken in de Prinses Elisabethlaan tussen de Spaarzaamheidstraat en de Nukkerstraat. Tijdens deze fase zullen andere verkeersmaatregelen van kracht zijn. Deze worden in een latere fase gecommuniceerd.

Hinder voor fietsers

Tijdens de werken kunnen fietsers geen gebruik maken van het dubbelrichtingsfietspad in de Prinses Elisabethlaan aan de zijde van de woningen. Het fietspad aan de zijde van het kanaal blijft wel in gebruik en dat zal in beide richtingen kunnen. Wie veilig naar Oostende wil pendelen met de fiets wordt evenwel aangeraden om gebruik te maken van de fietsverbinding via de Spuikom.

Openbaar vervoer

De bussen van De Lijn (buslijn 4) blijven tijdens de werken de reguliere reisweg volgen. Zeker tijdens de spitsuren zal dit voor een vertraging zorgen. Hou hier dus rekening mee en vertrek op tijd.

Met de wagen naar Oostende?

Vermijd de doortocht Prinses Elisabethlaan! Inwoners die gebruik maken van de Prinses Elisabethlaan om zich naar Oostende te verplaatsen, worden aangeraden om dat via de Koninklijke Baan (Bredene-Duinen) te doen.

Gebruikers van BKO/gemeenschapscentrum

De gebruikers van de buitenschoolse kinderopvang, het gemeenschapscentrum of het dienstencentrum van de technische dienst, zullen kunnen gebruik maken van de toegang langs het Vanden Wegheplein (Bredene-Sas).