Kust nog steeds het lelijke eendje in toeristisch subsidiebeleid van Vlaanderen

0
63
Steve Vandenberghe

Bredense burgemeester Steve Vandenberghe trekt nogmaals eens aan de alarmbel bij de start van de paasvakantie : “Kust nog steeds het lelijke eendje in toeristisch subsidiebeleid van Vlaanderen”

Uit het officiële Vlaamse subsidieregister blijkt dat de kust nagenoeg wordt genegeerd door de Vlaamse overheid bij de verdeling van toeristische subsidies. Kustburgemeester Steve Vandenberghe analyseerde de cijfers bij de start van de paasvakantie 2023 en kwam tot de vaststelling dat de kust, nochtans één van de belangrijkste toeristische regio’s van het land, in 2022 amper kon rekenen op 1,55% van alle toegezegde toeristische subsidies.

Een studie uit 2020 over de economische betekenis van toerisme in Vlaanderen -nota bene uitgevoerd door de studiedienst van de Vlaamse overheid zelf- bevestigde in cijfers wat iedereen, met uitzondering van de Vlaamse regering blijkbaar, eigenlijk al weet: de kust is één van de belangrijkste toeristische regio’s van het land. Dat bleek ook uit de beleidsnota toerisme bij de start van de legislatuur in 2019: de kust wordt daarin vaak in één adem vernoemd met de kunststeden. “Wie echter enkel kijkt naar de Vlaamse toeristische subsidiestromen, zou evenwel nooit vermoeden dat er ook maar enige toeristische activiteit van belang wordt uitgevoerd aan zee. Uit onderzoek van het Vlaamse subsidieregister blijkt namelijk dat de kust in 2022 slechts kon rekenen op amper 1,55% (!) van de toegezegde Vlaamse toeristische subsidies”, zegt Bredense burgemeester Steve Vandenberghe.

De problematiek is absoluut niet nieuw, integendeel. Het is een oud zeer en Vandenberghe trok hierover al langer aan de alarmbel. Vorig beleidsplan wordt doorgetrokken “In een snel evoluerende sector is het van levensbelang dat er blijvend nieuwe impulsen worden gecreëerd om toeristisch aantrekkelijk te blijven.

Het is dan ook onverantwoord dat de Vlaamse overheid de kust al jarenlang al dan niet doelbewust negeert in het toeristisch beleid. Het Vlaams beleid is op maat geschreven van de grote steden en dat vertaalt zich ook duidelijk in de cijfers. In 2022 ging maar liefst 64% van alle toegezegde subsidies naar één van de tien grootste steden van Vlaanderen. Dit is absoluut niet tekenend voor hun belang binnen de sector”, aldus een verontwaardigde kustburgemeester Vandenberghe. “Vlaanderen schrijft de subsidieprogramma’s op maat van deze steden.

Bovendien zijn aan de subsidieprogramma’s ook zware administratieve lasten gekoppeld, waar grote steden beter op in kunnen spelen dan de relatief kleine kustgemeenten. De kust strijdt hierdoor met ongelijke middelen, wat zich vertaalt in deze totale scheefgroei van de subsidiestromen”, gaat burgemeester Vandenberghe verder. In de beleidsnota 2019-2024 gaf Vlaams minister van toerisme Zuhal Demir aan dat ze het beleid van haar voorganger (Ben Weyts) zou verderzetten.

Uit diezelfde beleidsnota blijkt uit cijfers dat men toen ook al wist dat de kust veel bezoekers trekt. “In naam van alle kustburgemeesters roep ik dan ook de Vlaamse minister van toerisme Zuhal Demir dan ook op om dringend werk te maken van een beleid dat de nodige waardering toont voor het kusttoerisme. Het is immers geen toeval, maar een doelbewust keuze, dat onze regio bekaaid achterblijft in het beleid. Aan de kust komen namelijk vooral heel veel Belgen genieten van hun vakantie, terwijl de grote steden relatief gezien meer buitenlandse toeristen aantrekken.

Deze worden door Vlaanderen op macro-economisch vlak gezien als de interessantere doelgroep. Door binnenlands toerisme aan zijn lot over te laten, geeft Vlaanderen jammer genoeg het signaal dat toeristen vooral worden gewaardeerd om de kas te spijzen, maar dat het genot van een welverdiende vakantie voor het overige geen kwaliteitsinjecties meer verdient.

Een spijtige miskenning ten aanzien van de vele mensen die hier even komen uitblazen, alsook ten aanzien van de vele professionals die daar mee hun schouders onder zetten om iets bijzonders te maken van de vakantieperiode aan de kust,” besluit Vandenberghe