Korporaal Aimé (Amaat) Billiau

0
86

Jacques Deroo schreef dit stuk over Korporaal Billiau:

Tijdens de eerste wereldoorlog sneuvelden 46 Bredense jonge soldaten. Aimé Billiau was van ’t Sas en na de oorlog kregen de Sassenaars een gedenksteen op ’t Sas. Die van de Duinen, ’t Dorp en Blauwe Sluis kregen een ander gedenksteen op ’t Dorp. Bredene bestond toen uit 2 aparte gehuchten die niet goed konden samenwerken. De Bredense gemeenteraad werd toen samengesteld uit 6 Sassenaars en 5 van ’t dorp. Om de 6 jaar waren er verkiezingen, maar om de 3 jaar werd de helft van de gemeenteraad “vernieuwd”.

Vandaag is er één gezamenlijke gedenksteen met alle namen erop.

Op 14 december 1909 kwam er een wet dat er per gezin één zoon onder de wapens moest en maakte zo een einde aan het lotingssysteem. Op 28 mei 1913 werd er een nieuwe wet gestemd, die een uitvoering kreeg vanaf 30 augustus: de algemene dienstplicht werd ingevoerd, iedere zoon moest naar het leger (er waren sommige uitzonderingen). Van de oorlog 1914-18 was er nog geen sprake, immers België was toen een “neutraal” land.

Toen op 28 juni 1914 in Sarajevo de troonopvolger van Oostenrijk-Hongarije werd doodgeschoten verklaarde Oostenrijk, gesteund door Duitsland, de oorlog aan Servië. Duitsland wou ook ten oorlog trekken tegen Frankrijk en vroeg een vrije doortocht door België, maar kreeg geen toelating. De eerste, zeer gedeeltelijke mobilisatie in België had plaats op 29 juli 1914. Duitsland bleef dreigen en 2 dagen later werd er een algemene mobilisatie aangekondigd. Op 4 augustus viel Duitsland België binnen om Frankrijk te veroveren. De rest kennen we.

Keren we terug naar 1913. Door die nieuwe wet moest Aimé Billiau op 15 september 1913 zijn dienstplicht te Oostende vervullen voor 15 maanden. Einde van zijn dienstplicht was 15 december 1914, maar de oorlog was ten volle uitgebroken. Hij was ondertussen naar Tienen gestuurd om de Belgische forten daar te verdedigen. De gevechten waren vreselijk. Een tekst uit zijn brief van 30 september naar zijn ouders: “… We zijn uit een gruwelijke slag terug gekomen. De Duitsers bombarderen ons met obussen die hier putten maken van 3m diep op 6m diameter. Armen en benen van onze soldaten vliegen 20m in de lucht, afschuwelijk om te zien……”. De Belgen dienden zich terug te trekken tot achter de IJzer in de Westhoek, ook Aime Billiau. Er was één zwak punt aan de IJzer: de brug van Tervate, waar de Duitsers probeerden over te steken. Daarin slaagden ze en de Belgen moesten hen terug drijven, het werden helse veldslagen. Tussen 22 en 24 oktober 1914 sneuvelden honderden Belgische soldaten, waaronder Aimé Billiau. Hij zou zijn ouders nooit meer terug zien. Net zoals zovelen werd Aimé ergens onder de grond begraven. Na de oorlog werden vele onbekenden opnieuw opgegraven en in een nabije kerkhof in Keiem herbegraven. Misschien ligt Aimé daar nu, of ligt het nog in de gronden bij de Tervaete-brug. Een paar dagen later, 29 oktober, werd de IJzervlakte onder water gezet en de Duitsers werden zo terug gedreven. 8 miljoen soldaten zouden hetzelfde lot ondergaan…

20 jaar later was er een tweede wereldoorlog en tot op vandaag blijven mensen elkander vermoorden. Waarom wil Poetin opnieuw Oekraïnië?? En in het Oosten kan er een grotere oorlog komen tussen Israël en de Hamas-aanhangers. Wat als China Taiwan terug wilt en het zou uitvoeren? Waarom????