Fotografieclub ISO 8450 start opnieuw met facebook-groep “Bredene on smartphone”

0
39
Smartphone fotografie

Tijdens de corona-periode werden ook de clubactiviteiten van de Bredense Fotografieclub ISO 8450 noodgedwongen opgeschort. De erkende socio-culturele vereniging nam toen het initiatief om een Facebook-groep op te richten waar de leden foto’s van plaatsen of gebeurtenissen in onze gemeente Bredene konden naar opladen.

De foto’s in kwestie dienden in Bredene geschoten te zijn met een mobiele telefoon, iPhone, Android of ander, en dienden vergezeld te gaan van korte begeleidende info of duiding over de plaats of de gebeurtenis én het type van gebruikte smartphone. De FB-groep kreeg de passende naam “Bredene on smartphone” mee. Na de corona-periode kon ISO 8450 de clubactiviteiten opnieuw opstarten en werd deze FB-groep on hold gezet

Nieuwe opstart “Bredene on smartphone”

Link: https://www.facebook.com/groups/3646884098712635

Met het vijfjarig bestaan van de fotografieclub én de komende zonnige maanden in het vooruitzicht, wenst ISO 8450 “Bredene on smartphone” opnieuw leven in te blazen en zo de hobbyfotografen met een smartphone aan te zetten hun kleurrijke plaatjes door te sturen om deze vervolgens online te zien verschijnen in de FB-groep.

Nu ook zullen de leden bij het nemen van de foto’s vanzelfsprekend rekening houden met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de privacy en dus geen (herkenbare) personen in beeld brengen. Verder zullen alle foto’s en teksten worden geweerd, die beledigend, discriminerend, haatzaaiend, gewelddadig, agressief, racistische of hoe dan ook aanstootgevend zijn. Op de Facebook-groepspagina zelf zijn alle praktische afspraken opgenomen en de beheerders van de groep zullen elke inzending trouwens afwegen aan deze criteria vooraleer deze online wordt zal worden gezet.

Dit hernieuwde initiatief van Fotografieclub ISO 8450 is nu ook geenszins bedoeld als concurrentie van andere Facebook-groepen die Bredene als centraal onderwerp hebben, maar heeft enkel tot doel amateurfotografen die gebruik maken van hun smartphone om plaatjes te schieten, een groepsmogelijkheid tot publicatie te geven. ISO 8450 zou ISO 8450 niet zijn, moesten er op de groepspagina niet geregeld ook tips en tricks worden gegeven om je smartphonefotografie te verbeteren.

Voorwaarden

Wie foto’s oplaadt naar “Bredene on smartphone” :

– vermeldt naast maximum 5 foto’s per dag een korte info of duiding én het type van gebruikte smartphone;

– doet dat rechtstreeks en dus niet gedeeld vanop de eigen FB-pagina;

– stuurt geen filmpjes door;

– houdt rekening met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de privacy en brengt dus geen (herkenbare) personen in beeld;

– plaatst geen beelden die beledigend, discriminerend, haatzaaiend, gewelddadig, agressief, racistische of hoe dan ook aanstootgevend zijn;

– behoudt het copyright van de opgeladen foto’s;

– plaatst geen links naar websites of andere FB-pagina’s en maakt geen reclame voor wie of wat dan ook;

– blijft steeds vriendelijk, respectvol en constructief bij het becommentariëren van ingezonden foto’s.