CD&V-Bredene steunt vzw Ginger House & Co – Deel opbrengst succesvolle rommelmarkt gaat naar goed doel

0
140
CD&V

Voor de veertiende keer organiseerde CD&V-Bredene op de eerste zondag van september een succesvolle rommelmarkt in de Vloedstraat. Naar jaarlijkse gewoonte wordt een deel van de opbrengst geschonken aan een lokaal goed doel. Zo kwamen in het verleden onder meer de vzw Welzijnsschakel De Caproen, vzw De Speelschommel, de Sint-Vincentiusvereniging, de Rode Kruisafdeling, het project ‘Dress your head’ voor kankerpatiënten, vzw Zorghuis Oostende en vele andere plaatselijke organisaties aan bod.

Dit jaar viel de keuze van het partijbestuur op de vzw Ginger House & Co. Deze recent – onder implus van Tom Creyf en Rukhsana Zubair – opgerichte vzw, heeft als missie “het verbinden en samenbrengen van mensen, met of zonder migratieachtergrond, over de verschillende generaties heen, al dan niet in familieverband.” De vzw wil dit bewerkstelligen door mensen verschillende activiteiten samen te laten beleven, van workshops en etentjes tot lezingen en ervaringen, zodat ze zich welkom voelen en volwaardig kunnen deelnemen aan onze samenleving.

Vermits het verbinden van mensen ook in het DNA van CD&V zit en we ons kunnen vinden in de missie en het werk van deze vzw, wil CD&V-Bredene met een schenking van 300 EUR de vzw Ginger House & Co financieel een duwtje in de rug geven.

Bron: CD&V Bredene