Bredense fietszone is operationeel

0
58
Fietsstraat_2

In de Keerweg (tussen Zeelaan en Populierenlaan) en het gedeelte Polderstraat (vanaf huisnummer 255 tot de Keerweg) is de eerste fietszone er sedert deze week operationeel. Bredene heeft de voorbije jaren heel wat aandacht besteed aan de fietser.

“De Keerweg en de Polderstraat vallen goed samen met het fietspadennetwerk binnen de gemeente en de fietszone vormt een aaneengeschakelde fietsverbinding voor fietsers in de Polderstraat en de Zeelaan (waar grotendeels fietspaden zijn voorzien) en de winkelzone Aldi en Colruyt. In het gedeelte Keerweg en Polderstraat die nu dus fietszone/fietsstraat is, was het bovendien al moeilijk en zelfs gevaarlijk om met een auto fietsers in te halen. Dat mag in een fietsstraat niet meer”, geeft schepen Kelly Spillier, die de fietsproblematiek binnen het Bredense schepencollege van nabij opvolgt, aan. Met deze fietszone zet het gemeentebestuur verder in op duurzame mobiliteit binnen de gemeente. “We hebben de voorbije jaren heel wat fietspaden (her)aangelegd en hebben ook steeds aandacht voor veilige verbindingen,… Bredene maakt hier al geruime tijd werk van”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe.

Wat is een fietszone/fietsstraat?

Een fietszone is een aaneenschakeling van meerdere fietsstraten waar uiteraard dezelfde verkeersregels van toepassing zijn. In een fietsstraat zijn fietsers de belangrijkste bestuurders, maar andere gemotoriseerde voertuigen mogen er ook rijden. Er gelden wel specifieke regels. Om de autobestuurders te wijzen op de afwijkende verkeersregels in de fietszone zullen er extra informatieve borden worden geplaatst onder de wettelijke verkeersborden aan het begin van de zone.

Volgende verkeersregels zorgen ervoor dat de fietsers er een primaire plaats krijgen:

> Maximale snelheid van 30km/u, opgelet dit geldt ook voor de fietsers zelf en de snelheidslimiet geldt ook als er geen fietser te zien is.

> Fietsers mogen de hele breedte van de rijbaan gebruiken als het een éénrichtingsstraat betreft. Bij tweerichtingsverkeer mogen de fietsers er de helft van de rijbaanbreedte gebruiken (rechterzijde uiteraard).

> In een fietsstraat mag je met de auto of andere motorvoertuigen geen fietsers inhalen.

>Verder blijven alle andere verkeersregels er gelden en moet er bijvoorbeeld nog steeds voorrang verleend worden aan het verkeer dat van rechts komt.

Wat met elektrische fietsen in een fietsstraat?

Ook elektrisch aangedreven fietsen worden gezien als fietsen in een fietsstraat, al blijft ook voor hen de maximumsnelheid 30 km/u.

Mogen fietsers zelf wel inhalen?

Fietsers mogen wel andere fietsers inhalen, zolang ze maar onder de snelheidslimiet blijven.

#fietszone