Ariane Delaere start petitie en enquête gericht aan De Lijn

0
239
Ariane Delaere

Ariane Delaere uit de Vicognelaan start een petitie zodat bus 4 en 2 terug zoals de vroegere 4 en 9 de lus van en naar Oostende zouden maken.

Ze is niet enkel met een petitie gestart, maar stelde meteen ook een enquête met enkele verbetervoorstellen. Zo richt zij zich positief naar vervoersmaatschappij De Lijn.

Wie interesse heeft kan enkele exemplaren halen bij onder meer Bakkerij Deschacht of stuur een mailtje naar petitie.bredene.lijn4en9@gmail.com.

Ook handelaren die graag de enquête bij hen willen leggen kunnen zo met haar contact opnemen.

Stuur het terug via petitie.bredene.lijn4en9@gmail.com. of deponeer het in de brievenbus in de Vicognelaan 45.

***

De petitie kunt u hier integraal nalezen

Petitie n.a.l.v. Openbaar onderzoek vervoerregio Oostende (bus 4 en 2)

Openbaar onderzoek vervoerregio Oostende | Vlaanderen.be

Van 4 september tot en met 2 november 2023 kunt u opmerkingen bezorgen:

° Via mail aan de vervoerregio Oostende op het mailadres vervoerregio.oostende@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie) of via schriftelijke aflevering tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis van de gemeenten die tot de vervoerregio Oostende behoren.

Als frequente busgebruiker van de vroegere lijnen 4 en 9, alsook van de “Vicognebus”, heb ik het initiatief genomen tot het organiseren van de hierboven vermelde (papieren) petitie met als doel te peilen naar uw vroeger, huidig en toekomstig busgebruik, uw mening te vragen over een aantal verbetervoorstellen en uw persoonlijke bemerkingen te verzamelen. De nieuwe regeling van de lijnen 4 (Bredene) en 2 (de vroegere 9), is immers voor slechts een beperkt aantal inwoners een verbetering. Voor velen is het helaas een enorme verslechtering, en dus allesbehalve klantvriendelijk. Meer bepaald het verdwijnen van de lus in wijzerzin en tegenwijzerzin die door de lijnen 4 en 9 werd gemaakt zorgt voor zeer veel onnodig tijdverlies en ongemak (ofwel moet je een stuk te voet overbruggen van de Groenendijk tot aan de Breeweg ofwel dien je twee bussen te nemen om van Bredene naar de Opex te gaan). En de reistijd van bus 4 is veel langer dan voorheen en beperkt tot de Breeweg, wat zeker niet aanzet tot het nemen van de bus.

Bovendien rijdt er geen “Vicognebus” meer doorheen de Vicognewijk, want bijna alle haltes zijn verdwenen. Van de vroegere 10 opstapplaatsen (Polderstraat, Vicogneplein, rondpunt Breeweg, Pauwhoflaan en Breeweg), zijn er 2 haltes overgebleven in de Breeweg richting Bredene Sas. Voor vele inwoners van de Vicognewijk betekent dit dat ze voortaan de bus niet meer nemen of een grotere afstand naar een dichtstbijzijnde halte dienen te overbruggen en dus weer veel tijdsverlies en ongemak ervaren.

Ik doe dan ook een warme oproep aan iedere Nieuws Bredene lezer (ongeacht in welke wijk van Bredene u woont) om deze petitie te tekenen in de hoop dat er rekening zal worden gehouden met de (hopelijk vele) opmerkingen, verbetervoorstellen, enz.

U kan mij bereiken op petitie.bredene.lijn4en9@gmail.com voor meer informatie en voor het bekomen van een petitieformulier. Discretie t.o.v. derden is verzekerd en u krijgt tegen ten laatste eind november 2023 :

– Het bewijs van afgifte

– Een overzicht van het aantal ingediende formulieren

In naam van iedere (benadeelde) busgebruiker wens ik u alvast te danken om de petitie in te vullen

Ariane D., inwoner van de Vicognewijk

#bus