Akten burgerlijke stand op just-on-web

0
36
huwelijksakte

Sinds eind december kunnen burgers de uittreksels en afschriften van de akten van de burgerlijke stand van zichzelf en hun kinderen downloaden op justonweb.be. Inloggen kan via de e-ID, itsme of een andere geldige EU-digitale sleutel. Op die manier kunnen ook EU-burgers of ingezetenen van andere EU-landen zich veilig digitaal aanmelden.

De burger kan er ook voor opteren het uittreksel of afschrift te laten opsturen naar zijn of haar e-Box. Indien het afschrift of uittreksel nog niet ter beschikking zijn in de DABS, wordt een notificatie tot migratie naar de gemeente die de papieren akte bezit verstuurd. Voor het verkrijgen van het uittreksel van een akte van geboorte, huwelijk of overlijden kan gekozen worden voor het Belgisch model (in elk van de drie landstalen), het CIEC-16-model of het meertalig formulier (EU-vertaalhulp). Het CIEC-34-model zal nog toegevoegd worden.