Rode Kruis-Bredene rekent op steun van lokale inwoners om te kunnen blijven helpen in jouw buurt

0
127
Rode kruis Bredene

Begin september gaat de Lokale steunactie van Rode Kruis-Bredene van start: een campagne waarbij de lokale afdeling om de broodnodige financiële steun vraagt bij de inwoners van Bredene en tweede-verblijvers. Elke euro gaat rechtstreeks naar de werking van de lokale afdeling. Denk bijvoorbeeld aan de organisa-tie van eerstehulpopleidingen, de aankoop van medisch materiaal, ziekenvervoer, ter beschikking stellen van medische hulpmiddelen, de inzet van vrijwilligers op lokale evenementen enz.De lokale Rode Kruisafdelingen voeren elk jaar twee grote campagnes om financiële middelen voor hun werking in te zamelen. In het voorjaar is er de bekende stickeractie en in het najaar, nu dus, is er de Lokale Steunactie. Tijdens deze acties kunnen de inwoners van Bredene een financieel steentje bijdragen aan hun lokale Rode Kruisafdeling. De stickeractie verliep dit jaar al beter dan in 2021 – toen corona nog voor een groot deel roet in het eten gooide – maar het resultaat bereikte nog altijd niet het niveau van een ‘normaal’ jaar. Vandaar dat deze tweede actie voor de lokale afdelingen enorm belangrijk is. De lokale afdeling Bredene hoopt met deze campagne te kunnen rekenen op de steun van alle inwoners, zij krijgen binnenkort een brief met de vraag om de afdeling, via een vrije financiële gift, te steunen.


Vrijwilligers actief in Bredene

Rode Kruis-Vlaanderen telt zo’n 13.000 goed opgeleide Rode Kruisvrijwilligers. 27 daarvan zijn actief binnen de lokale afdeling van Bredene. Ze geven eerstehulpopleidingen aan inwoners, staan paraat voor medische hulp op talrijke evenementen (sport, muziek, cultureel enz.), stellen medische hulpmiddelen zoals rolstoelen, looprekken, krukken, ziekenhuisbedden … ter beschik-king, maar zorgen ook dat de lokale bloedcollectes goed verlopen. Tijdens de recente corona-crisis stonden tal van hen paraat voor ziekenvervoer in samenwerking met andere afdelingen, waren ze actief in test- en triagecentra en in vaccinatiecentra. Heel wat activiteiten dus, waar onze vrijwilligers de nodige middelen voor moeten hebben. Alleen zo kunnen ze hun opdrachten goed blijven uitvoeren.Door de Rode Kruisafdeling van Bredene financieel te steunen, investeer je eigenlijk ook in je-zelf. Want de kans dat jij of één van je naasten ooit de lokale Rode Kruis afdeling van Bredene nodig zal hebben, is best groot – en dan wil je professioneel en snel geholpen worden.
Ontdek wat we in jouw buurt doen op www.rodekruis.be/bredene


CONTACT VOOR RODE KRUIS-BREDENE


Naam contactpersoon: Johan Lambersy

Email: pr@bredene.rodekruis.beTelefoonnummer: 0468 15 90 07

Je kan ons ook volgen via Facebook: Rode Kruis-Bredene

OVER RODE KRUIS-VLAANDEREN

Rode Kruis-Vlaanderen is een onafhankelijke non-profit organisatie die via het Belgische Rode Kruis deel uitmaakt van de Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging.


Onze missie?


Opkomen voor kwetsbare mensen in binnen- en buitenland, ziekenhuizen, bevoorraden met veilige bloedproducten, hulp verlenen bij crisissituaties en het stimuleren van zelfredzaamheid zodat mensen elkaar kunnen helpen in geval van fysieke of mentale nood. Hiervoor doen we maximaal beroep op vrijwilligers én zetten we sterk in op wetenschappelijk onderzoek zodat wat we doen ook écht impact heeft.
Rode Kruis-Vlaanderen. Helpt Helpen.