Openbare werken: update

0
50
omleiding

Tijdelijk stuk eenrichtingsverkeer Dorpsstraat T.e.m. 14 oktober geen doorgaand verkeer mogelijk in de Dorpsstraat van de Oude Tramstraat richting de Sint-Rikierskerk. (wel doorgaand verkeer in tegenovergestelde richting: van Sint-Rikierskerk richting Oude Tramstraat) Verkeerskundige ingreep is noodzakelijk om:
* nieuwe in-/uitrit van de verkaveling aan te leggen
* herstel openbaar domein (voetpad en greppel rijweg)
Omleiding wordt voorzien, zie plan.