Openbaar onderzoek Lokaal Materialenplan 2023 – 2030 – ter inzage

0
73
ovam


Binnenkort is er een nieuw uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval voor de periode 2023-2030, namelijk het Lokaal Materialenplan. Voor het zover is, loopt er een openbaar onderzoek. Het Lokaal Materialenplan vervangt het uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2016-2022. Met dit plan zet OVAM een volgende stap in de richting van een integraal beleid rond circulaire economie, door een verhoogde aandacht voor preventie en hergebruik en door materiaalkringlopen verder te sluiten. Daarnaast blijft het plan ook de basis van het afvalbeheer vormgeven.


Het openbaar onderzoek voor dit plan loopt van 1 juni tot 31 juli 2022. Tijdens deze periode liggen het plan en de plan-MER ter inzage in het gemeentehuis of kunt u het consulteren op de website van OVAM. Via deze link kunt u het volledige ontwerp, een samenvattende brochure, het ontwerp van bijhorende plan-MER en socio-economische analyse terugvinden.


Reacties op het plan zijn welkom via mail naar plan@ovam.be.
Als digitaal reageren niet mogelijk is, kan u uw opmerkingen ook sturen naar:
OVAM – Ontwerp Lokaal Materialenplan – Stationsstraat 110 – 2800 Mechelen