Definitieve sluiting vaccinatiecentrum Bredene/De Haan op 31/12/2022

0
77
Vaccinatiecentrum

Na een drukke en succesvolle vaccinatiecampagne sluiten alle vaccinatiecentra op 31/12/2022 definitief hun deuren. Hierdoor kan men vanaf 1 januari 2023 voor het toedienen van het COVID-vaccin niet meer terecht in het vaccinatiecentrum te Bredene.

Vanaf 1 januari 2023 dient men zich voor een vaccinatie tegen COVID-19 te wenden tot de huisarts of apotheker. Dit zowel voor een basisvaccinatie als een boosterprik.

Voor inwoners van Bredene en De Haan die de 1e dosis van de basisvaccinatie hebben ontvangen in het vaccinatiecentrum en de 2e dosis ten gevolge van het interval van 3 weken pas na 1 januari 2023 kunnen toegediend krijgen, wordt gevraagd om contact op te nemen met uw huisarts of apotheker. De huisarts of apotheker heeft toegang tot vaccinnet en kan zien welke vaccins men reeds kreeg toegediend en wanneer deze werden toegediend.

Late beslissers of inwoners die omwille van eender welke reden de boosterprik hebben gemist of uitgesteld hebben, kunnen eveneens bij de huisarts of apotheker terecht voor hun vaccin.Men dient hiervoor zelf een afspraak te maken met de huisarts of apotheker om een vaccinatiemoment vast te leggen.

Let op: niet elke apotheker is gekwalificeerd om COVID-19 vaccins toe te dienen. Om te kijken tot welke apotheek men zich kan wenden, kan men volgende website raadplegen: www.apotheek.be. Onder de rubriek ‘vind een apotheek’ kan men op basis van het adres, postcode of woonplaats opzoeken welke apotheken in de buurt COVID-19 vaccins kunnen en mogen toedienen.

Nog vragen over COVID-vaccinatie of het vaccinatiecertificaat na 1 januari 2023? Dan kan men elke werkdag tussen 9u en 19u terecht op de Vlaamse Helpdesk Covid op het nummer 078/78 78 50