Bredene doet oproep naar nevenbesturen en Vlaamse overheid

0
86
gemeentehuis

Veel lokale besturen wapenen zich momenteel tegen de oplopende energiefacturen.  Ook in Bredene worden de voorbereidingen getroffen om de meerjarenplanning rond te krijgen.  Maar gemeentebesturen betalen ook de rekeningen van de nevenbesturen.  Bredene wil dat ook daar de tering naar de nering wordt gezet.

Straatverlichting uit, thermostaat lager, opschaling zonnepanelen en energiemonitoring,… het zijn allemaal maatregelen en tips voor de korte, middellange en lange termijn die ondertussen door de Vlaamse overheid werden verzameld en in een overzicht aan de gemeenten worden aangereikt.  “Als lokaal bestuur is het momenteel alle hens aan dek.  We blijven niet bij de pakken zitten en zullen zelf op alle mogelijke manieren maatregelen nemen om onze eigen kosten te drukken”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe. “Maar wij zorgen ook voor de financiering van de nevenbesturen zoals de politiezone, de kerkfabrieken, de hulpverleningszone (brandweer), eerstelijnszone, intercommunales en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden,…  Het is dus evident dat ook daar dezelfde oefening wordt gemaakt.  Het kan niet zijn dat hun werking hetzelfde blijft en dat de rekening van de inflatie en de energiecrisis zomaar wordt gefinancierd door gemeentebesturen die het al moeilijk hebben. Wij rekenen dus op hun engagement en verantwoordelijkheidszin, want we zijn hun suikernonkel niet”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe.

Help ons!

“Als lokaal bestuur voelen we de crisis direct en ongelofelijk sterk.  Onze inwoners komen sporten in onze sportzalen, verenigingen gebruiken onze accommodatie voor hun werking,…  We mogen dan wel zelf maatregelen nemen, de energiekosten blijven stijgen en we kunnen het niet allemaal aan hen doorrekenen, want dan komen zij in de problemen en dat willen we niet”, geeft burgemeester Vandenberghe aan.  De Vlaamse overheid kan hier wel iets aan doen.  “Het Gemeentefonds bijvoorbeeld, wordt jaarlijks met 3,5 % aangepast, wat een fractie is van de huidige inflatie.  Wij staan op het einde van de rij en iedereen kijkt naar ons, maar we kunnen het gewoon niet allemaal zelf.  Onze voogdijminister in de Vlaamse regering moet beseffen dat het niet alleen zal lukken met tips en tricks, er zullen ook sterke financiële signalen nodig zijn”, besluit burgemeester Steve Vandenberghe.