885 tekenen petitie tegen beslissing Batopin

0
74
Lars Cattrijsse

Ondertussen bijna twee jaar geleden sloot ING haar deuren in de Nukkerstraat. Dit zorgde voor heel wat terechte onrust bij de bewoners. Gemeenteraadslid Lars Cattrijsse en Schepen Alain Lynneel handelden proactief en er werd getracht een neutraal bankautomaat te verkrijgen in Bredene-Sas. De verwachting was dat dat dit zou lukken omdat men Batopin toch zou uitrollen in de komende jaren.

Niks bleek minder waar. Het netwerk luisterde niet naar de vraag vanuit de gemeente om in Bredene-Sas dit op te richten. De piste vanuit de gemeente bleek dus geen gehoor te krijgen. In een tweede poging gebeurde er een gericht schrijven vanuit de raad voor lokale economie. Ook daar botsten we op dezelfde muur als bij de vorige poging.

Effectief, als bestuur en als gemeente stonden we dus met de rug tegen de muur. Zeker toen we mochten vernemen dat Batopin vanuit een kantoor in Brussel besliste om de automaten te plaatsen in Bredene-Duinen. De moeilijke bereikbaarheid voor bewoners van Sas, Dorp en Maria-Duynewijk deed bij iedereen de wenkbrauwen fronsen. Nog erger was de communicatie dat alle automaten van de grootbanken moesten sluiten op korte termijn.

Toen bleek dat vele bewoners actie wilden ondernemen, startte gemeenteraadslid Lars Cattrijsse een petitie die zowel online als op papier kon getekend worden. Met trots bracht hij tijdens de gemeenteraad van maandag 28 november de resultaten.

348 mensen tekenden de petitie online en maar liefst 537 bewoners tekenden de papieren versie. Zo komen we uit op een resultaat van niet minder dan 885 mensen die niet akkoord gaan met de beslissingen van Batopin.

Vandaar dat er tijdens de gemeenteraad ook de warme oproep werd gedaan om in naam van al deze bewoners het duidelijke signaal over te brengen aan Batopin en hen uitnodigen om in gesprek te gaan voor een betere oplossing voor alle Bredenaars.

De resultaten worden overhandigd tijdens een gesprek dat wordt aangegaan met Batopin.

Tekst en foto: Vooruit Bredene