Werken in Europastraat starten midden april

0
187
europaschool

Schoolomgeving Europaschool wordt veiliger. In de Europastraat is de bouw van de nieuwe Europaschool volop aan de gang. Omwille van de nieuwbouw van deze school wordt ook de wegenis aangepast. De werken starten midden april. Met deze werken wil Bredene de schoolomgeving aan de Europaschool veiliger maken.

Voor de gedeeltelijke heraanleg van de Europastraat trekt het gemeentebestuur 230.000 EUR uit. Tussen de Unescostraat en de Polderstraat wordt het huidige asfalt opgebroken en vervangen door betonstraatstenen. “Dit deel van de Europastraat wordt ingericht als woonerf met aandacht voor de schoolomgeving. We maken gebruik van de bouw van de nieuwe school om met deze herinrichting van de straat ook de leefbaarheid en verkeersveiligheid van de schoolomgeving aan te pakken,”, verduidelijkt burgemeester Steve Vandenberghe. Auto’s zullen er maximaal 20 km per uur mogen rijden. Voetgangers en fietsers zullen de volledige breedte van de openbare weg kunnen gebruiken. Bovendien zal ook het parkeren er strikter gereglementeerd worden en dit door middel van parkeervakken en/of borden. “Het fiets- en wandelpad naar de Spuikom wordt eveneens vernieuwd met een berm in grasbetontegels en een strook in asfaltverharding. De werken starten midden april 2021 en moeten nog voor het einde van dit schooljaar voltooid zijn”, geeft schepen van openbare werken Erwin Feys aan.