Parkeerplaatsen en fietstalling bij bouw

0
50
parking

Bredene keurde de verordening op het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsenstallingen goed. Daarin wordt onder meer vastgelegd hoeveel parkeerplaatsen en/of fietsenstallingen minstens aangelegd dienen te worden indien men bij voorbeeld een huis, kantoor of handelszaak bouwt, herbouwt of uitbreidt. Deze normen moeten er voor zorgen dat er voldoende parkeerplaatsen op privédomein aangelegd worden, zodat de parkeerdruk op het openbaar domein beheersbaar blijft.“Met deze verordening willen weervoor zorgen dat de parkeerplaatsen effectief gerealiseerd worden. Want slechts inuitzonderlijke gevallen kan hiervan afgeweken worden. Dat kan bijvoorbeeld indien eengebouw erfgoedwaarde heeft, dan dient de gevel niet geschonden te worden om eengarage te realiseren”, verduidelijkt schepen van ruimtelijke ordening Kristof Vermeire.