Aanplanting ruime proefstrook helmgras op het Oosteroeverstrand gestart

0
121
aanplanting helmgras

Dit is bijzonder goed nieuws, betekent onmiskenbaar dat de beleidsmensen het ‘duin voor dijk’-principe niet alleen een kans wensen te geven, maar het ook daadwerkelijk in de praktijk beginnen uit te testen. Bedoeling is te bekijken hoe deze werkwijze kan bijdragen aan de kustverdediging en ongetwijfeld ook aan het verminderen van het frequent verzanden van de Spinoladijk.

Het is de bedoeling dat tussen de geplaatste houten palen op het centrale gedeelte van het strand, de natuur ongemoeid wordt gelaten.Om de natuurontwikkeling hierbij een handje te helpen en tevens om terdege uit te testen hoe door eolisch zandtransport (dwz verplaatsing van zand door de wind) duintjes kunnen ontstaan, wordt helmgras aangeplant op het strand. Dit helmgras zal verstuivend zand vangen onder invloed van de wind, waardoor het strandniveau op die plaats een ietsje zal verhogen. Helmgras kan ontzettend hard groeien, zelfs tot meer dan 1 meter per jaar, en zal probleemloos het tijdelijk onderstuiven overleven. Het is zelfs zo, dat indien er géén verse zandaanvoer is, de aanplant op termijn gedoemd is te verdwijnen !

Enige vereiste is dat de helm toegang heeft tot zoet water in het strandlichaam.Het aangeplante helmgras zal dus constant aanstuivend zand opvangen en moeiteloos blijvend met het telkens nieuwe lichtjes verhoogde strand meegroeien.

Bron en foto: Natuurpunt Middenkust