Update Corona (8/04/2020) Bredene voorziet een financieel relancepakket van half miljoen euro

0
326
Gemeentehuis

De diverse preventiemaatregelen tegen de verspreiding van het COVID19-virus zorgen voor verregaande en voorlopig nog niet in te schatten economische gevolgen. Deze gevolgen laten zich gevoelen op macro-niveau maar uiteraard ook op de lokale economie. Ook Bredene wil zich wapenen tegen de enorme economische impact op de samenleving en reserveert nu reeds 500.000 EUR als financieel relancepakket. Welke de effectieve relancemaatregelen zullen zijn, kan nu evenwel nog niet worden beslist. Vooreerst is het nog niet volledig duidelijk wat de gevolgen zullen van deze crisis. Onder andere de duur van de huidige preventieve maatregelen die zwaar inhakken op de economie en meer in het bijzonder het toerisme zal hierin bepalend zijn.

Masterplan Maatschappelijke Relance

Het gemeentebestuur wacht een evaluatie van de economische impact voor Bredene niet af en voorziet nu reeds een reserve van 500.000 EUR om samen met de andere overheden een economische relance te ondersteunen. De financiële impulsen zullen worden gegeven na een grondige evaluatie van de lokale en interne noden en prioriteiten. De Coronacrisis en het financieel relancepakket zullen ontegensprekelijk gevolgen hebben voor de meerjarenplanning van gemeentebestuur, OCMW en Autonoom Gemeentebedrijf. Een aanpassing van de meerjarenplanning zal zich dan ook opdringen.Geen aanslagbiljetten, opschorten betalingstermijnen,….Naast het relancepakket dat verder nog verder dient uitgewerkt, voorziet het gemeentebestuur nu reeds een aantal heel concrete maatregelen ter ondersteuning van inwoners en bedrijven die worden geconfronteerd met de ernstige financiële gevolgen van de Coronacrisis.

Het betreft o.m. volgende maatregelen :- voorlopig worden geen aanslagbiljetten van de gemeentelijke belastingen uitgestuurd en gebeuren er uiteraard geen inningen- alle betalingsherinneringen en -aanmaningen worden voor onbepaalde duur opgeschort. Dit impliceert uiteraard dat er geen dossiers worden doorgestuurd voor gerechtelijke invordering- aanvragen voor betalingsuitstel en afbetalingsplannen zullen dit jaar met de noodzakelijke flexibiliteit worden behandeld

Meer info? 059/33 91 91