Straten worden afgewerkt, werken in Koerslaan starten

0
426
werken Maria-Duyne

De eindfase van de werken in de Derbylaan, Danckaertstraat, Amazonelaan en Klemskerkestraat is ingezet.  De komende week worden deze straten, waar de voorbije weken en maanden hard werd gewerkt, voorzien van een tarmaclaag.

Het aanbrengen van een eindlaag in tarmac zorgt nog een aantal dagen voor hinder, maar na deze werken worden alle straten opnieuw geopend voor alle verkeer.  Aansluitend op deze werken wordt gestart met de rioleringswerken en de heraanleg van het gedeelte Koerslaan tussen Ruiterlaan en Derbylaan. Deze werken starten op woensdag 7 oktober. In de Ruiterlaan gaan de werken ondertussen volop verder.

DERBYLAAN EN DANCKAERTSTRAAT

Op woensdag 30 september en donderdag 1 oktober wordt de afwerkingslaag van de wegenis in asfalt aangelegd. Beide straten werden op dinsdag 29 september geborsteld. Op woensdag 30 september wordt er een kleeflaag op de onderlaag aangebracht en aansluitend wordt gestart met de aanleg van de toplaag in asfalt. De woningen in de Derbylaan en de woningen in de werfzone van de Danckaertstraat zullen op woensdag 30 september en donderdag 1 oktober NIET bereikbaar zijn met de wagen. Inwoners worden gevraagd om tijdig de wagen te verplaatsen en de signalisatie van de aannemer te volgen. De woningen blijven steeds te voet bereikbaar.

AMAZONELAAN EN KLEMSKERKESTRAAT

Op vrijdag 2 oktober wordt de afwerkingslaag van de wegenis in asfalt aangelegd in de werfzone van de  Amazonelaan en de werfzone van de Klemskerkestraat. Beide straten worden op woensdag 30 september geborsteld en er wordt een kleeflaag op de onderlaag aangebracht. De woningen in de werfzones van de Amazonelaan en Klemskerkestraat zullen op vrijdag 2 oktober NIET bereikbaar zijn met de wagen. Ook hier worden de inwoners gevraagd om de wagens te verplaatsen en de signalisatie van de aannemer te volgen. De woningen blijven steeds te voet bereikbaar.

KLEMSKERKESTRAAT GAAT OPEN!

Als alles volgens de vooropgestelde planning verloopt, wordt op maandag 5 oktober de Klemskerkestraat terug opengesteld voor alle verkeer.

START WERKEN KOERSLAAN TUSSEN RUITERLAAN EN DERBYLAAN

Op woensdag 7 oktober wordt er gestart met de voorbereidende werken in de Koerslaan. De woningen blijven nog steeds bereikbaar met de wagen. Als alles volgens planning verloopt zullen de werken in de Koerslaan tot juli 2021 duren.

RUITERLAAN

In de Ruiterlaan worden de komende weken de laatste funderingspalen geplaatst. Na het plaatsen van de palen start de bemaling in functie van de heraanleg van de riolering. Door de werken in De Ruiterlaan ondervinden ook de inwoners uit de Hoefijzerlaan en Bedevaartstraat hinder. De aannemer doet er alles aan om de toegang tot de Hoefijzerlaan en Bedevaartstraat zoveel als mogelijk te vrijwaren. Indien dit, omwille van werken aan de beide kruispunten, niet mogelijk is, dan zal de aannemer de inwoners hiervan verwittigen. Als alles vlot verloopt moeten de werken in de Ruiterlaan tegen de lente 2021 voltooid zijn.