Schooltoeslag schooljaar 2020 – 2021

0
201
schooltoeslag

Vanaf september starten de uitbetaling van de schooltoeslag voor het schooljaar 2020-2021

Voor wie?

De schooltoeslag wordt betaald aan wie het Groeipakket ontvangt.

Wanneer?

De jaarlijkse schooltoeslag wordt betaald tussen september en december.

Hoeveel?

Het bedrag van de schooltoeslag hangt af van:

* het gezinsinkomen (gezin waar het kind gedomicilieerd is)

* de gezinssituatie

* het type onderwijs

De schooltoeslag moet je niet aanvragen, de toekenning gebeurt automatisch.

Is het kind ouder dan 25 en volgt het buitengewoon onderwijs of HBO5 verpleegkunde, dan moet er wél een aanvraag gebeuren. De schooltoeslag wordt ten laatste eind december uitbetaald.

Heb je eind december nog niets ontvangen? Neem dan zeker contact op met jouw uitbetaler van het Groeipakket.