Relanceplan van 500.000 EUR voor de Bredenaar

0
272
Gemeentehuis

De coronacrisis heeft de voorbije maanden niet alleen voor  veel  menselijk  leed  gezorgd. Ook in het dagelijks leven heeft de crisis, vooral bij de maatschappelijk zwakkeren maar evenzeer bij ondernemers, financieel diepe wonden geslagen . Het gemeentebestuur besliste reeds eerder om 500.000 EUR te reserveren als financieel relancepakket. Het college heeft nu een voorstel klaar die door de gemeenteraad nog kan worden bijgestuurd.

Bredene wil niet bij de pakken blijven zitten en herschikt het meerjarenbudget om zowel inwoners als handelaars te kunnen ondersteunen. Het college van burgemeester en schepenen zal aan de gemeenteraad van  juli  een  aantal  relancemaatregelen  voorstellen. “We stellen voor om elke Bredenaar een bon van 10 EUR te geven die uitsluitend bij Bredense handelaars kan worden besteed,” zegt burgemeester Steve Vandenberghe. “Daarnaast wordt voorgesteld om het zorgpersoneel van het Woonzorgcentrum Jacky Maes een lokale handelaarscheque van 100 EUR per persoon als blijk van waardering voor hun inspanningen van de voorbije maanden”, geeft schepen van personeel Kristof Vermeire aan. Samen met eerdere acties voor de lokale handelaars  wordt op deze manier bijna 300.000 EUR in de lokale economie geïnjecteerd. Het college stelt ook voor om dit jaar geen terrasbelasting (20.000 EUR/jaar) te innen en wil een vrijstelling voorzien van de strandconcessie voor de beachbars (16.685 EUR). Bovendien ondersteunde de lokale handelaars ook door voor hen plexi-schermen ter beschikking te stellen.

Minder inkomsten, meer uitgaven

De inkomsten uit de personenbelasting zullen veel lager uitvallen dan oorspronkelijk gebudgetteerd. Volgens een eerste ruwe schatting zou dit de volgende twee jaar voor een minder-ontvangst van 500.000 EUR zorgen. En zo zijn er nog tal van voorziene ontvangsten die bijlange niet zoveel zullen opleveren als oorspronkelijk gepland.

Anderzijds heeft het gemeentebestuur zélf géén gebruik gemaakt van de mogelijkheid om economische werkloosheid in te roepen voor de eigen medewerkers. “Het loon van alle personeelsleden werd de voorbije maanden integraal doorbetaald”, zegt personeelsschepen Kristof Vermeire. Daarnaast kan Bredene niet rond de extra uitgaven binnen de maatschappelijke dienstverlening. 20 inwoners vroegen sedert het begin van de crisis een leefloon aan: een, naar Bredense normen, ongekende groei. Om de maatschappelijke nood te lenigen wordt de aanwerving van extra sociaal assistenten (brugfiguren in de Bredense scholen) versneld. “De mindere uitgaven voor bijvoorbeeld ons zomerevenementenprogramma, wegen helaas niet op tegen de grotere uitgaven binnen andere budgetten en de mindere inkomsten”, geeft burgemeester Steve Vandenberghe aan. In tegenstelling tot onze algemene afgelasting van enkele maanden terug zal Bredene deze zomer wél enkele belevingsactiviteiten organiseren. “We zullen avondmarkten organiseren met maximum 50 kramen en er komt ook een fiets- en wandelzoektocht en in het MEC Staf Versluys gaat de eerder voorziene tentoonstelling van Kris Landuyt door”.