Ereburger André Opstaele overleden

0
561
ereburger André Opstaele

Op 27 oktober verloor onze gemeente één van haar ereburgers, de heer André Opstaele.

André Opstaele, geboren te Oostende op 5 augustus 1930, was een man met vele eretitels, die hij verkreeg door zijn eindeloze inzet voor Bredene, welzijnswerk, bijzondere jeugdzorg en nog zo veel meer:

• Emeritus Eerste Voorzitter van het Arbeidshof te Gent

• Grootofficier in de Kroonorde

• Commandeur in de Leopoldsorde

• Ere-voorzitter “Steunfonds van het Licht voor Verlaten Kinderen en

Sociaal Kansarmen” vzw

• Actief lid van “De Vrienden van het Preventorium te De Haan” vzw en

vzw “Het Kind”

• Stichtend en gewezen voorzitter van volgende sociale voorzieningen en instellingen:

– Home “Karel de Goede”

– Centrum “De Korre”

– “Justitieel Welzijnswerk”

– Visserstehuis “De Bolle”

– “Jeugdhaven”

– “De Brugge”

• Ere-voorzitter van “’t Veldzicht”

• De prijs voor verdienste in de Bijzondere Jeugdbijstand door de provincie West-Vlaanderen

• Opgenomen als “Paul Harris Fellow” door Rotary International

• Gouden Mathille (Oostendse Persclub)

• Ere-bestuurder Koninklijk Werk “IBIS” vzw te Bredene

• Ereburger van de gemeente Bredene sinds 2013

Vanuit Nieuwsbredene willen we André bedanken voor zijn grootse verdienste voor onze gemeente en willen we onze steun betuigen aan zijn familie, vrienden en kennissen.

Rust zacht, André.