Bredene start met sociale noodlijn: “We laten niemand in de steek”

0
215

Vanaf vandaag kunnen Bredenaars terecht op de sociale noodlijn op het nummer 059 33 97 97. Het gemeentebestuur opent deze speciale telefoonlijn om te voldoen aan de concrete vragen van inwoners die nood hebben aan maaltijden aan huis, boodschappen, bezorgdheden willen delen of gewoon nood hebben aan een warme babbel.

De noodlijn zal elke dag van 8 tot 20 uur bereikbaar zijn en dit elke dag van de week.

Het gemeentebestuur wil er met deze dienstverlening in de eerste plaats voor zorgen dat inwoners niet geïsoleerd raken. Bovendien is het de bedoeling dat tijdens de gesprekken ook gepolst wordt naar bezorgdheden waar inwoners bij niemand mee terecht kunnen. De maatregelen die werden genomen om het CORONA-virus in te dijken zijn immers behoorlijk ingrijpend. Bepaalde kwetsbare groepen als senioren en sociaal zwakkeren mogen hierdoor niet vereenzamen. Indien nodig worden externe diensten ingeschakeld.

?? Het gemeentebestuur doet dan ook een oproep naar inwoners: als men merkt dat inwoners in de problemen zitten, laat het ons dan weten! We laten niemand in de steek!

? Sociale kruidenier sluit met ingang van 18 maart

De sociale kruidenier ’t Groot Verschil in de Dorpsstraat sluit met ingang van 18 maart 2020 de deuren. Voor noodsituaties kan contact genomen worden met het Sociaal Huis op het nummer 059 33 97 70.

? Milieu- en recyclagepark met onmiddellijke ingang dicht.

Het gemeentebestuur werd deze middag op de hoogte gebracht dat alle milieu- en recyclageparken MET ONMIDDELLIJKE INGANG de poorten moeten sluiten. Het milieu- en recyclagepark in Bredene is dan ook niet langer geopend.

Ook de inzamelingsmomenten van groenafval in de wijken worden geannuleerd.

De ophalingen van afval (restafval en/of PMD, papier en karton) blijven op de normale dagen doorgaan.

? Lokale handelaars krijgen ondersteuning

Online overzicht van afhaalmogelijkheden/thuislevering. Onder de noemer “Genieten van een heerlijke afhaalmaaltijd of online shoppen? Dat kan lokaal!” heeft het gemeentebestuur een oproep gedaan naar inwoners om gebruik te maken van de lokale mogelijkheden. Bredense ondernemers die afhaalmogelijkheden en/of thuislevering voorzien van maaltijden en lokale ondernemers met een webshop, werden gevraagd dit te registreren. Bredene communiceert nu beide lijsten via de diverse gemeentelijke kanalen.

? Onderrichtingen voor zelfstandigen in verzorgende/paramedische of esthetische sector.

Het gemeentebestuur heeft een overzicht verspreid met preventiemaatregelen voor wie als zelfstandige in de verzorgende, paramedische of esthetische sector werkzaam is. Deze zelfstandigen komen immers soms in nauw contact met de klanten en hier zijn een aantal extra veiligheidsmaatregelen zeker aan de orde. Kappers, schoonheidssalons, wellness-/massagesalons, pedicure, tattooshops, kinesitherapeuten, opticiens, optometristen, audiologen… en alle aanverwante beroepen gaan dikwijls één op één van heel dichtbij met de klanten aan de slag. Het gemeentebestuur heeft deze preventiemaatregelen verspreid via de lokale communicatiekanalen en facebookpagina van de handelaars.

? Overzicht van de steunmaatregelen.

Bredene heeft een overzicht gemaakt van de bestaande steunmaatregelen op verschillende bestuurlijke niveaus. Het gemeentebestuur onderzoekt ook verder wat de mogelijkheden zijn om op gemeentelijk niveau de ondernemers te ondersteunen in tijden van deze crisis, en om na de crisis de doorstart te kunnen nemen.


? Bredene stelt antispetterschermen ter beschikking aan apothekers.

De loketdiensten in alle gemeentelijke gebouwen en in het politiekantoor zijn al enkele dagen voorzien van antispetterschermen. Deze schermen zorgen ervoor dat er geen direct contact is tussen de loketmedewerkers/politiediensten en de bezoekers. Het gemeentebestuur heeft deze antispetterschermen nu ook ter beschikking gesteld aan alle Bredense apothekers. Apothekers zijn essentieel voor het verdelen van broodnodige medicijnen en staan, net als de mensen in de zorg, in de vuurlinie als het op direct contact aankomt.

? Vanaf woensdag 18 maart: De Lijn past dienstregeling aan door effecten van het Corona-virus
Door de verstrenging van de maatregelen inzake het CORONA-virus merkt De Lijn dat ook de inzetbaarheid van het De Lijn-personeel afneemt door een hoger aantal ziektemeldingen.

De Lijn beseft dat ze een belangrijke rol te spelen heeft in het bereikbaar houden van bestemmingen waar mensen zich uit noodzaak moeten naartoe verplaatsen. Vanaf woensdag 18 maart wordt een aangepaste dienstregeling ingevoerd die er rekening mee houdt dat er maar zeer beperkt gebruik gemaakt wordt van de opvang van leerlingen in de scholen, maar anderzijds werkenden wel nog de mogelijkheid biedt om hun woon-werkverkeer met het openbaar vervoer te doen. Concreet neemt het aanbod aan busritten af met 14 %, voor tramritten met 10 %. Ook bij De Lijn is het aantal klanten dat met bus of tram reist sinds eind vorige week drastisch teruggelopen – 40 % daling vorige vrijdag toen er nog lesgegeven werd op de scholen, 65 % daling op zaterdag.

Alle info op de website www.delijn.be, in de app van De Lijn, en via de sociale mediakanalen van De Lijn.

‼️Speciale informatienummers‼️

Bredene opent speciale informatienummers. Voor wie vragen heeft over deze beslissingen wordt met aandrang verzocht om via deze weg contact te nemen met het gemeentebestuur en de reguliere communicatiekanalen van het gemeentebestuur niet te belasten. Beide nummers zijn dagelijks bereikbaar tussen 8 en 20 uur.

Informatienummer gemeente: 0490 64 93 78 (noodplancoördinator Philippe Peeters)

Informatienummer woonzorgcentrum Jacky Maes: 0475 42 79 49 (adjunct-algemeen directeur Jan Eerebout)
Men kan ook een e-mail sturen naar infodienst@bredene.be of info@ocmwbredene.be

#zorgenvoorelkaar #warmBredene #solidariteit