Aangepaste maatregelen in het kader van CORONA-virus (update maandag 16 maart 2020)

0
512
samen kunnen we dit

In het kader van de bestrijding van het CORONA-virus heeft de burgemeester, op advies van de veiligheidscel, een aantal nieuwe maatregelen genomen.

• Alle speelpleinen dicht, ook skateparken sluiten

Alle speelpleinen in Bredene worden gesloten en dit voor onbepaalde tijd. Daarnaast zijn ook de skateparken niet langer toegankelijk. In domein Grasduinen wordt de visvijver gesloten.

• Buitenschoolse kinderopvang tijdens paasvakantie: sterke beperkingen

De buitenschoolse kinderopvang zal tijdens de paasvakantie NOODOPVANG voorzien. Dit wil zeggen dat enkel kinderen zullen opgevangen worden waarvan de werkende ouders HELEMAAL NIET in opvang kunnen voorzien.

Ouders kunnen gebruik maken van de noodopvang in de BKO indien:

– grootouders (65-plussers) de kinderen niet kunnen/mogen opvangen
– Er is specifieke voorrang voor kinderen van ouders die in de zorgsector werken, ouders die werken in specifieke diensten die de aanpak van de coronacrisis rechtstreeks ondersteunen en ouders in veiligheidsdiensten.

KINDEREN DIE ZIEK ZIJN BLIJVEN THUIS!

Het gemeentebestuur vraagt om de kinderen NIET naar de BKO te brengen als de ouders zélf in opvang kunnen voorzien of zélf kunnen thuis blijven.

Ouders die genoodzaakt zijn gebruik te maken van de noodopvang in de BKO worden gevraagd om dagelijks de temperatuur van de kinderen te nemen VOOR het kind naar BKO te brengen! Breng uw kind NIET naar de BKO bij een lichaamstemperatuur van 37,5° C of hoger.

De inschrijvingen voor de paasvakantie starten op dinsdag 17 maart om 8u30 en sluiten af op vrijdag 20 maart om 12u30 (’s middags). Tijdens deze periode zullen enkel de aanvragen worden bevestigd van de ouders die in bovenvermelde categorieën vallen.

Meer info kan telefonisch worden verkregen op het nummer 059 32 06 83 (tijdens de openingsuren van de BKO, tijdens weekdagen van 6u30 tot 9 uur en van 14 tot 19 uur).

• Materiaal gemeentelijke technische dienst

Het is niet langer mogelijk om materiaal (tafels, stoelen,…) te ontlenen bij het gemeentebestuur.

• Verkoop restafvalzakken en PMD-zakken

De gemeentelijke verkooppunten van restafvalzakken en PMD-zakken worden beperkt tot één verkooppunt. Enkel in het Dienstencentrum Technisch Dienst (Prinses Elisabethlaan) zullen nog restafvalzakken en PMD-zakken verkocht worden.

Het dienstencentrum technische dienst is enkel op afspraak toegankelijk (T. 33 25 38). Er wordt gevraagd om bij voorkeur elektronisch te betalen. In het gemeentehuis en milieu- en recyclagepark worden niet langer restafvalzakken en PMD-zakken verkocht. Asbest kan voor een onbepaalde tijd NIET worden binnengebracht in het milieu- en recyclagepark.

Huisvuil- en PMD-zakken zijn wel nog verkrijgbaar bij een aantal handelszaken in Bredene.

• Alle activiteiten tijdens de paasvakantie worden afgelast

De activiteiten die werden voorzien tijdens de paasvakantie en later worden afgelast. Volgende activiteiten gaan niet door:

– Musicalkamp – van maandag 6 tot vrijdag 10 april
– Rommelmarkt (MEC Staf Versluys) – woensdag 8 april
– Op zolder: kookworkshop – woensdag 8 april
– Skateworkshop – donderdag 9 april
– Paasdorp – zondag 12 april
– Muziekbeurs – maandag 13 april
– Glow in the dark voetbal – dinsdag 14 april
– Op zolder: mediatienamiddag – woensdag 15 april
– Uitstap Nausicaa – donderdag 16 april
– Sportquiz – vrijdag 17 april
– Rommelmarkt – zaterdag 18 april
– Bloom: spirituele beleef beurs – zondag 19 april
– Wijkvergaderingen in april
– Ontspanningsnamiddag voor senioren – dinsdag 5 mei
– Opendeurdag gemeenschapscentrum Hubert Beuselinck – zaterdag 9 mei

• Gemeenteraad wordt afgelast

De gemeenteraad van maandag 23 maart a.s. wordt afgelast.

!!! Speciale informatienummers

Bredene opent speciale informatienummers.

Voor wie vragen heeft over deze beslissingen wordt met aandrang verzocht om via deze weg contact te nemen met het gemeentebestuur en de reguliere communicatiekanalen van het gemeentebestuur niet te belasten.

Beide nummers zijn dagelijks bereikbaar tussen 8 en 20 uur.
– Informatienummer gemeente: 0490 64 93 78 (noodplancoördinator Philippe Peeters)
– Informatienummer woonzorgcentrum Jacky Maes: 0475 42 79 49 (adjunct-algemeen directeur Jan Eerebout)


Men kan ook een e-mail sturen naar infodienst@bredene.be of info@ocmwbredene.be