Tussenkomst openbaar vervoer

0
22
Bus

Jongeren tot 18 jaar krijgen van het gemeentebestuur een tussenkomst in de kosten van openbaar vervoer. De maximum tussenkomst is 100 EUR.


Hiervoor dient men de nodige bewijsstukken in te dienen. Bekijk alle voorwaarden hier. Aanvraagformulieren kan men krijgen in het gemeentehuis of via het digitaal loket. De aanvragen voor het schooljaar 2021-2022 moeten ten laatste op 30 november 2022 ingediend zijn. De aanvragen voor het schooljaar 2022-2023 kunnen worden ingediend tot 30 november 2023.


Bij te voegen bewijsstukken.

1. Een kopie van Buzzy Pazz of MOBIB-kaart en een attest van betaling (met vermelding van de geldigheidsduur van het abonnement) aangekocht bij een openbare vervoersmaatschappij dat geldig is tijdens de periode van 1 september 2022 tot 30 juni 2023 of een deel hiervan

of

2. Attest afgeleverd door de instelling of organisatie die instaat voor het gemeenschappelijk vervoer van en naar een onderwijsinstelling of instelling voor personen met een beperking.3. Attest van inschrijving in een onderwijsinstelling of een instelling voor personen met een beperking (enkel noodzakelijk voor de niet-leerplichtige leerling)