nieuwsbredene

Voor je dagelijkse portie vers nieuws uit Bredene.

horenzeggenlogo

Van horen zeggen ...Jef !

Langs deze weg wensen wij Jef, de webmaster van Nieuwsbredene.be een spoedig herstel

Enkele dagen geleden kregen wij het bericht dat onze Jef moest worden opgenomen voor een heelkundige ingreep

Net deze week was er een evaluatie gepland  van de veel gelezen website

Het succes was vooral te danken aan de inzet, de aanpak en enthousiasme van onze webmaster.

Deze week zullen wij onze redactie, iets vroeger dan voorzien, uitbreiden met enkele nieuwe krachten.  

In onze warme gemeente willen wij vooral en voornamelijk dagelijks plaatselijk nieuws brengen met een positieve benadering.

Het aantal volgers bewijst dat dit elke dag meer en meer wordt gesmaakt!

*********
********
*******
******
*****
****
***
**
*

Van horen zeggen... voor de vijfde maal !

Net zoals in 1994, 2000, 2006 en 2012 behaalde de lijst van de burgemeester en schepenen ofte sp.a op 14 oktober 2018 opnieuw de volstrekte meerderheid.

En dit volledig tegen de trend in van de nederwaartse spiraal voor de sp.a. In Vlaanderen.

Niet dus in Bredene !

Schepencollege

Met een verjongde lijst werd zelfs nog meer dan 2 procent vooruitgang geboekt.

Het grote stemmenkanon was evenwel burgemeester Steve Vandenberghe die een score van 3.644 stemmen behaalde.

En zie nog dezelfde avond werd bij de bekendmaking van de uitvoerende mandaten een nieuwe verjonging aangekondigd door de zichzelf opvolgende burgemeester.

Erwin Feys blijft 1ste schepen maar binnen uiterlijk na vijf jaar volgt Kelly Spillier hem op.

Ondertussen wordt zij de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad.

Later wordt deze functie overgenomen door Jef Castelein.

Jacques Deroo wordt geen schepen meer maar blijft zetelen in de gemeenteraad en wordt de nieuwe voorzitter van het AGB.

Alain Lyneel, komt in het schepencollege met o.m. de bevoegdheid openbare werken.

Kristien Vanmullem wordt opnieuw schepen en dit voor drie jaar.

Daarna zal Daisy Hoste het schepenmandaat opnemen.

Jens Vanhooren ziet, op zijn vraag, de eerste drie jaar zelf af van een schepenambt en geeft in afwachting de schepensjerp door aan Eddy Gryson, de schepen van Financiën.

Hij blijft ondertussen wel in de gemeenteraad.

De samenwerking met de CD&V wordt verlengd. Kristof Vermeire sluit hierdoor als schepen aan bij de meerderheidsploeg.

De oppositie zal in Bredene bestaan uit 3 leden van N-VA, 1 Open-VLD-er, 3 VB-ers en 1 verkozene voor Groen.

De meerderheid wordt gevormd door 15 sp.a-ers en verkozenen van CD&V.

Op 2 januari gaat de nieuwe gemeenteraad van start !

*********
********
*******
******
*****
****
***
**
*

Van horen zeggen...El Paraje!

Begin 2012 vestigde Brenda Bussche zich met haar man Filip en de kinderen Moïra en Roisin in Bérchules in Spanje.

In de Alpujarras in de Sierra Nevada.

Paraje1 2
(klik op foto om te vergroten)

Ze namen er een bed en breakfast over, gelegen op een terrein van 20 ha op 1400 meter hoogte.  Beroepshalve was Brenda directeur van de West Vlaamse Provinciale Dienst van het Agentschap Natuur en Bos.  Vanuit deze functie hadden wij contact voor o.m. het Paelsteenveld in Bredene.  Een vriendelijk, sociaal ingestelde dame die vol enthousiasme door het leven ging.

Toen beloofden wij haar om als het paste, haar te bezoeken in de Casa Rural El Paraje in Bérchules, zo'n 2,5 uur rijden met de wagen van Malaga.  En zo gebeurde het na 6 jaar.  Eindelijk!  Op die mooie en heerlijke plek heeft ze veel liefde en leed gedeeld. Eerst kwam er een zoontje bij, namelijk Léon.   Maar in 2015 werd Filip ernstig ziek en overleed er.

Ons bezoek aan El Paraje was een blij weerzien met Brenda.  Ons respect, dat wij reeds hadden voor haar, is nog toegenomen.  Wat een doorzetting, wat een werklust en positieve ingesteldheid.

Paraje1
(klik op foto om te vergroten)

Aan Brenda, Juan en de kinderen onze dank voor de verrijkende dagen.  Het was de moeite en wij hebben met volle teugen genoten van de gastvrijheid.  Een aanrader!  Wie meer wil weten kan een kijkje nemen op www.elparaje.com 

*********
********
*******
******
*****
****
***
**
*

Het legendarische VPRO-duo Van Kooten en De Bie pakte er ooit mee uit: de Keek op de Week, een bijwijlen confronterende en altijd hilarische kijk op de actualiteit van de voorbije week. Een column dezelfde titel meegeven, getuigt ofwel van steile ambities of een gebrek aan realiteitszin. Het is echter geen van beide. Keek op de Week klonk gewoon lekker en biedt ons de kans een eigenzinnige blik op Bredene en alles wat daarrond ligt -de wereld dus- te ontwikkelen. En u vijf minuutjes per week te amuseren, ergeren of misschien zelfs een geweten te schoppen…

KeekOpDeWeekDame300

Wake me up before you go go!

Of ze daar nu helemaal zot geworden zijn aan het Centrumplein? Ok, Bredene wil per se de warmste gemeente van deze failed state worden, dat begrijp ik. Een nobel voornemen trouwens in dit Franckische Rijk.

Onze gemeente wordt bovendien geregeerd door een burgemeester die zoveel warmte genereert dat hij stilaan op de meetinstrumenten van Meteosat wordt geregistreerd -straks wordt naast een strandasbak nog een klimaatfenomeen naar hem vernoemd.

In alle ernst, hij doet dat goed, onze Steve. Verbindend zijn middle name, een amicale schouderklop zijn handelsmerk. Knuffelaar van alles wat een hartslag vertoont met uitzondering van een Staffordshire bull terrier, die op de aaibaarheidsschaal de staatssecretaris van gesloten grenzen nipt achter zich weet te houden.

Aan het Centrumplein vertonen ze dezer dagen echter niet alleen een zekere chaleur, ze blijven ongemeen kwistig met eretitels. Straks wordt met Monique Lateste, de voormalige waardin van de afspanning genaamd De Tijl, alweer de 17e ereburger van deze waadplaats -vrij naar “Als de dijken breken”- benoemd.

Nu, geen verkeerd woord over Monique, aan wiens kelken ik mij jammer genoeg nooit heb mogen laven (no pun intended). Wie meer dan 30 jaar lang van achter de tapkast het gewauwel van een handvol structureel bezopen stamgasten wil aanhoren, verdient naast een eretitel misschien wel een standbeeld. Qua passief roken moet Monique de voorbije decennia bovendien zowat het equivalent van een kleine Portugese bosbrand geïnhaleerd hebben.

Het argument dat met Monique eer wordt betoond aan het met uitsterven bedreigde volkscafé en de verbindende rol die deze heeft gespeeld in de geschiedenis van deze gemeente, is echter ontroerend in zijn naïviteit. Monique zal ongetwijfeld menigmaal haar schouder hebben aangeboden aan een stamgast met eelt op de ziel -aan de fortuinlijken onder deze verworpenen der aarde misschien wel haar niet geheel onaanzienlijke boezem, als ik op historisch fotomateriaal mag voortgaan.

De Tijl was vast en zeker een plek waar mensen mekaar troffen (zoals dat in volkscafé’s wel eens placht te gebeuren ook met een onhandig door de feestzaal gelanceerde barkruk na een uit de hand gelopen ruzie), mekaar troostten bij een schuimend glas bier, de laatste verse roddels ruilden onder een potje manillen, kinderen vriendelijk over de bol werden geaaid door die vreemde man met de begerige blik.

Maar, laat ons wel wezen, ook bij beenhouwer Noël in de Nieuwstraat kon je jarenlang voor het merendeel van deze menselijke interactie terecht -ok, behalve een barkruk naar je kop omdat de slager zijn handelspand om boekhoudkundige redenen slechts Spartaans had aangekleed. Als kind zelfs nog een schelletje (sic) kalfsworst bovenop. Voor Noël echter geen publieke onderscheiding -hoewel, aan het tempo dat in Bredene eretitels worden uitgedeeld hoeft de voormalige meesterworstendraaier niet te wanhopen.

Een tip overigens op dit vlak: in 2018 viert Diane, de doyenne van het lokale Biergild, de 50e verjaardag van haar Vissershuis. Bij ter Cuere moeten ze het empirisch maar even bewijzen maar iets zegt mij dat de herbergierster hiermee stilaan absolute recordhouder is binnen deze gemeentegrenzen. De titel van ereburger lijkt haar hiermee nog nauwelijks te kunnen ontsnappen in 2018.

Ach, ik vind het eigenlijk allemaal best goed hoor, die hulde aan deze en gene Bredenaar. Hoe meer leut hoe beter. Een cynicus die de aanpak een doorgedreven pr-stunt van de zittende machthebbers noemt.

Zelfs de verzamelde oppositie heeft zich, als ik de lokale nieuwsgaring mag geloven, intussen laten doodknuffelen door Steve & co. Hoe anders hun hemeltergende lethargie tijdens de laatste begrotingsgemeenteraad verklaard?

Was er in de tientallen bladzijden cijfertjes niks te vinden dat om een woordje uitleg smeekte? Was er dan niets te vinden waarmee een bevoegde schepen, zelfs maar voor heel even, tot een licht weifelend “euh” kon verleid? Een weldoordacht alternatief plan op tafel gegooid waar de meerderheid niet van terug had? Niks van dat alles. In die mate dat leden van de meerderheid bijna gingen smeken om een pittige discussie, een verbaal oorlogje, hoog oplopende onenigheid. Hoongelach om zoveel onwetendheid.

Het moet zijn dat de warmte waarmee onze burgemeester zijn onderdanen omzwachtelt ook de leden van de oppositie inmiddels heeft doen indommelen. Je weet hoe dat gaat, de stoof staat op zijn hoogst, de warme melk staat stilletjes te pruttelen op het fornuis, de poes ligt te spinnen op zijn tapijtje -voor zover hij door Therese niet werd geconfisqueerd op gronde van zwerverschap, moeder zit trendy te wezen met haar patchworkrendetie van The Donalds coiffure. Van vader geen spoor, die zit in Het Vissershuis ongetwijfeld weer Diane heur oren af te zagen over hoe erg het toch gesteld is met de stand der dingen. Op radio ’t Vissertje brengt een presentator met lichte tremelo hulde aan de laatste gedempte stem van 2016:

Wake me up before you go go!

[Peg]

bono3
Bredenaars onthalen, nieuws brengen en ontspanning bieden
 

Weersverwachting
Bredene
Meer weer in Bredene

 

Bekijk alle albums in de rubriek <<fotoreportages>>