nieuwsbredene

Voor je dagelijkse portie vers nieuws uit Bredene.

horenzeggenlogo

Van horen zeggen

Bredene de "warmste" gemeente...een tip dat ik onze burgemeester gaf om op het spandoek te plaatsen op 1 mei. Inderdaad een warme gemeente en badplaats !

Ook Bredene had het de voorbij dagen moeilijk met die hitte. Gratis zwemmen in ons verouderde zwembad bracht wat verkoeling. En men ook in het gemeentehuis het hoofd koel houden. Iedereen was er welkom om te genieten van de afkoelende airco. Aandacht voor onze inwoners. Het zal niemand verwonderen dat er eerlang ook wat frisse lucht wordt gevraagd voor de katjes tijdens de gemeenteraad.

Ondertussen diende onze burgemeester preventief maatregelen te treffen. Door code oranje en het aangekondigde onweer werden een aantal activiteiten afgelast.

Maar na regen komt zonneschijn ! Ook in het warme Bredene.

Ook bij nieuwsbredene.be !

*********
********
*******
******
*****
****
***
**
*

Van horen zeggen... voor de vijfde maal !

Net zoals in 1994, 2000, 2006 en 2012 behaalde de lijst van de burgemeester en schepenen ofte sp.a op 14 oktober 2018 opnieuw de volstrekte meerderheid.

En dit volledig tegen de trend in van de nederwaartse spiraal voor de sp.a. In Vlaanderen.

Niet dus in Bredene !

Schepencollege

Met een verjongde lijst werd zelfs nog meer dan 2 procent vooruitgang geboekt.

Het grote stemmenkanon was evenwel burgemeester Steve Vandenberghe die een score van 3.644 stemmen behaalde.

En zie nog dezelfde avond werd bij de bekendmaking van de uitvoerende mandaten een nieuwe verjonging aangekondigd door de zichzelf opvolgende burgemeester.

Erwin Feys blijft 1ste schepen maar binnen uiterlijk na vijf jaar volgt Kelly Spillier hem op.

Ondertussen wordt zij de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad.

Later wordt deze functie overgenomen door Jef Castelein.

Jacques Deroo wordt geen schepen meer maar blijft zetelen in de gemeenteraad en wordt de nieuwe voorzitter van het AGB.

Alain Lyneel, komt in het schepencollege met o.m. de bevoegdheid openbare werken.

Kristien Vanmullem wordt opnieuw schepen en dit voor drie jaar.

Daarna zal Daisy Hoste het schepenmandaat opnemen.

Jens Vanhooren ziet, op zijn vraag, de eerste drie jaar zelf af van een schepenambt en geeft in afwachting de schepensjerp door aan Eddy Gryson, de schepen van Financiën.

Hij blijft ondertussen wel in de gemeenteraad.

De samenwerking met de CD&V wordt verlengd. Kristof Vermeire sluit hierdoor als schepen aan bij de meerderheidsploeg.

De oppositie zal in Bredene bestaan uit 3 leden van N-VA, 1 Open-VLD-er, 3 VB-ers en 1 verkozene voor Groen.

De meerderheid wordt gevormd door 15 sp.a-ers en verkozenen van CD&V.

Op 2 januari gaat de nieuwe gemeenteraad van start !

*********
********
*******
******
*****
****
***
**
*

Wat was er nieuw op 1 september!

Nieuw

Bijna een half miljoen bedienden krijgen als gevolg van een sectorakkoord een koopkrachtverhoging van 1,1 procent.

Dat geldt voor zowat 55.000 bedrijven en ruim 440.000 bedienden. Naast de loonsverhoging bestaat ook de optie van een omzetting in een evenwaardig voordeel, zoals bijvoorbeeld (extra) maaltijdcheques.

Voor eind september moet daarover wel een bedrijfsakkoord afgesloten worden. In bedrijven zonder syndicale afvaardiging moeten de werkgevers voor eind september geïnformeerd worden over een eventuele omzetting.

Steps, eenwielers en hoverboards kopen met ecocheques

Werknemers kunnen straks ook steps, eenwielers en hoverboards kopen met hun ecocheques, op voorwaarde dat die geen motor of een elektrische motor hebben.

De lijst met producten die met ecocheques gekocht kunnen worden, werd aangevuld naar aanleiding van de invoering van het mobiliteitsbudget. Dat laat toe dat werknemers een geldsom vrij kunnen verdelen over verschillende vervoersmiddelen zodat ze vlotter en milieubewuster op het werk raken.

KBC verhoogt tarieven

Sommige bankdiensten worden straks aanzienlijk duurder bij KBC. De bank verhoogt de maandelijkse bijdrage voor zijn populairste rekeningpakket met 25 procent: de KBC-Plusrekening zal niet langer 2 euro per maand maar wel 2,5 euro per maand kosten.

Volgens KBC kiest momenteel bijna 80 procent van de klanten voor die formule. De bijdrage voor de KBC-Zichtrekening gaat van 1,25 euro naar 1,75 euro. Bij die rekening blijven de manuele verrichtingen gratis voor 65-plussers en mindervaliden.

De KBC-Basisrekening blijft een gratis alternatief, maar bepaalde niet-inbegrepen verrichtingen worden in die formule een pak duurder.
Geld afhalen aan een automaat van een andere bank wordt bijvoorbeeld meer dan dubbel zo duur: van 0,20 euro naar 0,50 euro.

FOD Volksgezondheid start met controles op rookverbod in de wagen

De Tabak- en Alcoholcontroledienst van de FOD Volksgezondheid gaat starten met controles op de naleving van het rookverbod in de wagen in aanwezigheid van kinderen jonger dan 16 jaar.

Die wetswijziging werd eind april goedgekeurd in de Kamer, en is op maandag 18 augustus in werking getreden. De inspecteurs zijn niet bevoegd om te controleren in het verkeer, dus zullen ze zich opstellen op plekken waar volwassenen met hun kinderen naartoe komen met de wagen.

“Ik heb aan alle controleurs gevraagd om toe te zien op het rookverbod in de wagen vanaf 1 september”, aldus Van den Meerssche, die daarbij denkt aan plekken als pretparken, scholen, crèches en supermarkten op woensdagnamiddag.

Wel is het niet de bedoeling om de eerste weken en maanden bestraffend te gaan optreden. “We gaan sensibiliseren, we gaan zeker geen mensen beboeten.

We moeten mensen overtuigen dat het echt ongezond is voor jonge kinderen om in hun omgeving te roken”, besluit Van den Meerssche.

Ook jongens ingeënt tegen HPV

Vanaf de start van het schooljaar 2019-2020 worden vaccins tegen het Humaan Papillomavirus ook gratis ter beschikking gesteld voor jongens in het eerste jaar secundair onderwijs.

De ouders en de kinderen worden hierover geïnformeerd via de centra voor leerlingenbegeleiding aan het begin van het schooljaar en zullen, zoals bij elke vaccinatie, hun toestemming moeten verlenen voor de vaccinatie.

Het HPV is een van de meest besmettelijke seksueel overdraagbare aandoeningen. Het virus, waarvan meer dan 100 types bestaan, wordt meestal al vanaf de eerste seksuele contacten doorgegeven.

Een besmetting met HPV kan leiden tot het ontstaan van huidaandoeningen en (genitale) wratten, maar bepaalde varianten kunnen ook kanker veroorzaken. Bij meisjes gaat het dan vooral om baarmoederhalskanker, bij jongens om keel-, anus- en peniskanker.

Vaste en afgeronde remgelden bij kinesist

Kinesitherapiepatiënten zullen straks een vast remgeld betalen voor hun behandeling, en niet langer een percentage van het honorarium.

Door de vaste remgelden wordt het systeem eenvoudiger: het aantal remgelden vermindert, de bedragen zijn afgerond en zullen niet verhogen bij een volgende indexering of opwaardering van de honoraria.

Zorgkundigen mogen patiënten meer zorgen toedienen

Zorgkundigen zullen bijkomende taken mogen uitvoeren bij een patiënt, zoals oogdruppels toedienen of de suikerspiegel en bloeddruk meten.

Wie zich voor die datum als zorgkundige registreerde, zal een vorming van 150 uur moeten volgen om die nieuwe taken te mogen uitvoeren. De deelstaten moeten de basisopleiding tot zorgkundige vanaf 1 september aangepast hebben.

Er zijn momenteel 127.513 zorgkundigen actief in ons land. Ze zijn aan het werk bij patiënten thuis, in rusthuizen, ziekenhuizen en andere zorginstellingen.

Vandaag mogen ze 18 taken uitvoeren, zoals de hygiënische verzorging van patiënten, meten van polsslag en lichaamstemperatuur, preventieve maatregelen om infecties of doorligwonden te voorkomen...

Regelgevend kader voor ambulanciers niet dringend patiëntenvervoer

Ambulanciers die instaan voor het niet dringend vervoer van patiënten van, naar of tussen zorginstellingen of zorgverstrekkers zullen vanaf 1 september een opleiding van minstens 160 uur moeten gevolgd hebben.

Er zijn een aantal overgangsmaatregelen voor wie niet voldoet aan alle criteria. Dit beroep bestond al langer, maar de beroepstitel, minimale kwalificatievereisten en bevoegdheden werden nog niet bepaald. Bovenop de opleiding vooraf zullen ze ook een bijscholing moeten volgen van minstens 8 uren per jaar.

Fiscale aftrek van rechtsbijstand wordt mogelijk

Wie een rechtsbijstandsverzekering heeft, kan straks bij de volgende belastingaangifte een belastingvermindering claimen.

De belastingvermindering van 40 procent wordt verleend voor een geïndexeerd bedrag van maximaal 310 euro per jaar. De maximale belastingvermindering voor het aanslagjaar 2020 zal dus 124 euro bedragen.

Deze belastingvermindering vervangt de bestaande vrijstelling van premietaks, die een voordeel van zowat 13 euro biedt.

Gemeentewegendecreet treedt in werking

Het gemeentewegendecreet treedt straks in werking, dat van een beslissing over een gemeenteweg een volledig gemeentelijke aangelegenheid maakt.

De gemeenteraad heeft voortaan de exclusieve bevoegdheid voor de aanleg, wijziging, verplaatsing en opheffing van alle gemeentewegen.

Verder bevat het decreet regels over de realisatie van gemeentewegen, de afpaling en het beheer ervan, de verjaring en de voorwaarden voor een vergoeding voor waardevermindering of waardevermeerdering van de gronden waarop de gemeenteweg gesitueerd is.

Het decreet voorziet tot slot in uitgebreide handhavingsmogelijkheden voor de gemeente waaronder de last tot herstel, de bestuursdwang en dwangsommen.

Vlaams opleidingsverlof vervangt Betaald Educatief Verlof

Het Vlaams opleidingsverlof vervangt vanaf 1 september het Betaald Educatief Verlof. Concreet zal elke werknemer in de private sector vanaf het schooljaar 2019-2020 125 uur opleidingsverlof kunnen opnemen zonder loonverlies.

De Vlaamse overheid betaalt de loonkosten dan terug aan de werkgever. Nieuw is dat ook werkplekleren daarvoor in aanmerking komt.

Verder komen er ook Vlaamse opleidingscheques. Daarmee kunnen werknemers de helft van de kosten van arbeidsmarktgerichte opleidingen terugbetaald krijgen, met een maximum van 250 euro (de werknemer betaalt dan 125 euro uit eigen zak).

Wanneer het gaat om basisvaardigheden als Nederlands, rekenvaardigheid of ICT of een knelpuntopleiding, dan valt de eigen bijdrage zelfs volledig weg. Wie voor een diploma hoger onderwijs gaat, heeft een maximumbedrag van 500 euro in plaats van 250.

bono3
Bredenaars onthalen, nieuws brengen en ontspanning bieden
 

Weersverwachting
Bredene
Meer weer in Bredene

 

Bekijk alle albums in de rubriek <<fotoreportages>>