Nieuwe regelgeving Digitale Akten Burgerlijke Stand (DABS) en impact op huwelijken

Huwelijk

Op 31 maart 2019 trad de nieuwe regelgeving inzake de burgerlijke stand in werking. De inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving van de burgerlijke stand houdt voor alle gemeenten een aantal belangrijke veranderingen in. 

De voornaamste hiervan zijn:

• Akten worden niet langer op papier opgemaakt en lokaal opgeslagen, maar worden opgesteld in een digitale vorm en opgeslagen in een centrale databank (DABS)

• Akten moeten elektronisch worden ondertekend door de ambtenaar van de burgerlijke stand of de door hem gedelegeerde ambtenaar. De burger hoeft zelf niet meer te tekenen

• Afschriften en uittreksels worden voor alle gemeenten op dezelfde manier aangemaakt en afgeleverd en kunnen door de burgers in hun gemeente worden opgevraagd, ongeacht de gemeente of plaats waar ze werden opgesteld

• Het rijksregister zal automatisch worden bijgewerkt op basis van de gegevens van de akten

• De vonnissen en de naamsveranderingen worden in de toekomst vanuit de FOD Justitie elektronisch overgemaakt aan de nieuwe centrale databank (DABS) en vervolgens automatisch verwerkt.

Bovenstaande betekent ook dat bij het voltrekken van huwelijken vanaf 1 april alles digitaal verloopt. De ambtenaar van de burgerlijke stand ondertekent de voltrekking van het huwelijk digitaal. De akte dient, wettelijk gezien, niet langer te worden ondertekend door de personen die huwen.

Deels in het verlengde van de nieuwe regelgeving DABS legde het college van burgemeester en schepenen meteen ook een aantal principes vast rond het voltrekken van huwelijken in Bredene, namelijk:

• Het huwelijk wordt met een ceremonie bezegeld, het koppel en de eventuele getuigen plaatsen een symbolische handtekening. Op vraag van het koppel wordt deze tekst in het facultatieve huwelijksboekje aangebracht.

• In het kader van de privacywetgeving wordt aan de koppels vooraf gevraagd of hun foto op de website www.bredene.be mag geplaatst worden. Er wordt ook gevraagd of de foto mag worden doorgestuurd naar de pers.

• Het is mogelijk om tijdens weekdagen te huwen vanaf 8 uur. Het laatste huwelijk tijdens weekdagen kan om 16 uur worden voltrokken. Op zaterdag kan worden gehuwd vanaf 9 uur. Het laatste huwelijk op zaterdag kan om 14 uur worden voltrokken.

• Bij meerdere huwelijken op een dag worden huwelijken na elkaar gepland (een uur tussen elk huwelijk).

• Aan het gehuwde koppel wordt een geschenk aangeboden en koppels krijgen ook een receptie van het gemeentebestuur aangeboden voor maximum 50 personen.