nieuwsbredene

Voor je dagelijkse portie vers nieuws uit Bredene.

horenzeggenlogo

Van horen zeggen ...Jef !

Langs deze weg wensen wij Jef, de webmaster van Nieuwsbredene.be een spoedig herstel

Enkele dagen geleden kregen wij het bericht dat onze Jef moest worden opgenomen voor een heelkundige ingreep

Net deze week was er een evaluatie gepland  van de veel gelezen website

Het succes was vooral te danken aan de inzet, de aanpak en enthousiasme van onze webmaster.

Deze week zullen wij onze redactie, iets vroeger dan voorzien, uitbreiden met enkele nieuwe krachten.  

In onze warme gemeente willen wij vooral en voornamelijk dagelijks plaatselijk nieuws brengen met een positieve benadering.

Het aantal volgers bewijst dat dit elke dag meer en meer wordt gesmaakt!

*********
********
*******
******
*****
****
***
**
*

Van horen zeggen... voor de vijfde maal !

Net zoals in 1994, 2000, 2006 en 2012 behaalde de lijst van de burgemeester en schepenen ofte sp.a op 14 oktober 2018 opnieuw de volstrekte meerderheid.

En dit volledig tegen de trend in van de nederwaartse spiraal voor de sp.a. In Vlaanderen.

Niet dus in Bredene !

Schepencollege

Met een verjongde lijst werd zelfs nog meer dan 2 procent vooruitgang geboekt.

Het grote stemmenkanon was evenwel burgemeester Steve Vandenberghe die een score van 3.644 stemmen behaalde.

En zie nog dezelfde avond werd bij de bekendmaking van de uitvoerende mandaten een nieuwe verjonging aangekondigd door de zichzelf opvolgende burgemeester.

Erwin Feys blijft 1ste schepen maar binnen uiterlijk na vijf jaar volgt Kelly Spillier hem op.

Ondertussen wordt zij de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad.

Later wordt deze functie overgenomen door Jef Castelein.

Jacques Deroo wordt geen schepen meer maar blijft zetelen in de gemeenteraad en wordt de nieuwe voorzitter van het AGB.

Alain Lyneel, komt in het schepencollege met o.m. de bevoegdheid openbare werken.

Kristien Vanmullem wordt opnieuw schepen en dit voor drie jaar.

Daarna zal Daisy Hoste het schepenmandaat opnemen.

Jens Vanhooren ziet, op zijn vraag, de eerste drie jaar zelf af van een schepenambt en geeft in afwachting de schepensjerp door aan Eddy Gryson, de schepen van Financiën.

Hij blijft ondertussen wel in de gemeenteraad.

De samenwerking met de CD&V wordt verlengd. Kristof Vermeire sluit hierdoor als schepen aan bij de meerderheidsploeg.

De oppositie zal in Bredene bestaan uit 3 leden van N-VA, 1 Open-VLD-er, 3 VB-ers en 1 verkozene voor Groen.

De meerderheid wordt gevormd door 15 sp.a-ers en verkozenen van CD&V.

Op 2 januari gaat de nieuwe gemeenteraad van start !

*********
********
*******
******
*****
****
***
**
*

Van horen zeggen...El Paraje!

Begin 2012 vestigde Brenda Bussche zich met haar man Filip en de kinderen Moïra en Roisin in Bérchules in Spanje.

In de Alpujarras in de Sierra Nevada.

Paraje1 2
(klik op foto om te vergroten)

Ze namen er een bed en breakfast over, gelegen op een terrein van 20 ha op 1400 meter hoogte.  Beroepshalve was Brenda directeur van de West Vlaamse Provinciale Dienst van het Agentschap Natuur en Bos.  Vanuit deze functie hadden wij contact voor o.m. het Paelsteenveld in Bredene.  Een vriendelijk, sociaal ingestelde dame die vol enthousiasme door het leven ging.

Toen beloofden wij haar om als het paste, haar te bezoeken in de Casa Rural El Paraje in Bérchules, zo'n 2,5 uur rijden met de wagen van Malaga.  En zo gebeurde het na 6 jaar.  Eindelijk!  Op die mooie en heerlijke plek heeft ze veel liefde en leed gedeeld. Eerst kwam er een zoontje bij, namelijk Léon.   Maar in 2015 werd Filip ernstig ziek en overleed er.

Ons bezoek aan El Paraje was een blij weerzien met Brenda.  Ons respect, dat wij reeds hadden voor haar, is nog toegenomen.  Wat een doorzetting, wat een werklust en positieve ingesteldheid.

Paraje1
(klik op foto om te vergroten)

Aan Brenda, Juan en de kinderen onze dank voor de verrijkende dagen.  Het was de moeite en wij hebben met volle teugen genoten van de gastvrijheid.  Een aanrader!  Wie meer wil weten kan een kijkje nemen op www.elparaje.com 

*********
********
*******
******
*****
****
***
**
*

Nieuwe regelgeving Digitale Akten Burgerlijke Stand (DABS) en impact op huwelijken

Huwelijk

Op 31 maart 2019 trad de nieuwe regelgeving inzake de burgerlijke stand in werking. De inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving van de burgerlijke stand houdt voor alle gemeenten een aantal belangrijke veranderingen in. 

De voornaamste hiervan zijn:

• Akten worden niet langer op papier opgemaakt en lokaal opgeslagen, maar worden opgesteld in een digitale vorm en opgeslagen in een centrale databank (DABS)

• Akten moeten elektronisch worden ondertekend door de ambtenaar van de burgerlijke stand of de door hem gedelegeerde ambtenaar. De burger hoeft zelf niet meer te tekenen

• Afschriften en uittreksels worden voor alle gemeenten op dezelfde manier aangemaakt en afgeleverd en kunnen door de burgers in hun gemeente worden opgevraagd, ongeacht de gemeente of plaats waar ze werden opgesteld

• Het rijksregister zal automatisch worden bijgewerkt op basis van de gegevens van de akten

• De vonnissen en de naamsveranderingen worden in de toekomst vanuit de FOD Justitie elektronisch overgemaakt aan de nieuwe centrale databank (DABS) en vervolgens automatisch verwerkt.

Bovenstaande betekent ook dat bij het voltrekken van huwelijken vanaf 1 april alles digitaal verloopt. De ambtenaar van de burgerlijke stand ondertekent de voltrekking van het huwelijk digitaal. De akte dient, wettelijk gezien, niet langer te worden ondertekend door de personen die huwen.

Deels in het verlengde van de nieuwe regelgeving DABS legde het college van burgemeester en schepenen meteen ook een aantal principes vast rond het voltrekken van huwelijken in Bredene, namelijk:

• Het huwelijk wordt met een ceremonie bezegeld, het koppel en de eventuele getuigen plaatsen een symbolische handtekening. Op vraag van het koppel wordt deze tekst in het facultatieve huwelijksboekje aangebracht.

• In het kader van de privacywetgeving wordt aan de koppels vooraf gevraagd of hun foto op de website www.bredene.be mag geplaatst worden. Er wordt ook gevraagd of de foto mag worden doorgestuurd naar de pers.

• Het is mogelijk om tijdens weekdagen te huwen vanaf 8 uur. Het laatste huwelijk tijdens weekdagen kan om 16 uur worden voltrokken. Op zaterdag kan worden gehuwd vanaf 9 uur. Het laatste huwelijk op zaterdag kan om 14 uur worden voltrokken.

• Bij meerdere huwelijken op een dag worden huwelijken na elkaar gepland (een uur tussen elk huwelijk).

• Aan het gehuwde koppel wordt een geschenk aangeboden en koppels krijgen ook een receptie van het gemeentebestuur aangeboden voor maximum 50 personen.

bono3
Bredenaars onthalen, nieuws brengen en ontspanning bieden
 

Weersverwachting
Bredene
Meer weer in Bredene

 

Bekijk alle albums in de rubriek <<fotoreportages>>