Plechtige ondertekening Raamakkoord Oudlandpolder

Outlander

De Oudlandpolder is een gebied van 20.000 hectare dat zich uitstrekt over de gemeenten Blankenberge, Bredene, De Haan, Jabbeke, Oudenburg en Zuienkerke.

Het Raamakkoord is de oplossing voor minstens vier uitdagingen in de Oudlandpolder:

1. Beperken van overstromings- en droogterisico’s;

2. De gebiedsgerichte afstemming van het peilbeheer op de functies in het gebied;

3. De noodzaak naar meer en ook andere informatie om het peilbeheer te sturen en

4. Het realiseren van EU-doelstellingen voor natuur

Bron: persnota Gouverneur Decaluwé