Groen licht voor fietslessen leerlingen

Fietsen 1

Er zullen door het gemeentebestuur weldra gratis fietslessen georganiseerd worden voor leerlingen uit de derde graad van het lager onderwijs en uit de eerste graad van het secundair onderwijs die nog niet of onvoldoende kunnen fietsen.

Een en ander moet nog nader uitgewerkt worden. Het initiatief komt er op vraag van enkele scholen die door de hoge transportkosten steeds vaker genoodzaakt zijn om schooluitstappen per fiets te organiseren en hierbij geregeld een gebrek aan fietsvaardigheden vaststellen bij een aantal leerlingen.