nieuwsbredene

Voor je dagelijkse portie vers nieuws uit Bredene.

horenzeggenlogo

Van horen zeggen

Bredene de "warmste" gemeente...een tip dat ik onze burgemeester gaf om op het spandoek te plaatsen op 1 mei. Inderdaad een warme gemeente en badplaats !

Ook Bredene had het de voorbij dagen moeilijk met die hitte. Gratis zwemmen in ons verouderde zwembad bracht wat verkoeling. En men ook in het gemeentehuis het hoofd koel houden. Iedereen was er welkom om te genieten van de afkoelende airco. Aandacht voor onze inwoners. Het zal niemand verwonderen dat er eerlang ook wat frisse lucht wordt gevraagd voor de katjes tijdens de gemeenteraad.

Ondertussen diende onze burgemeester preventief maatregelen te treffen. Door code oranje en het aangekondigde onweer werden een aantal activiteiten afgelast.

Maar na regen komt zonneschijn ! Ook in het warme Bredene.

Ook bij nieuwsbredene.be !

*********
********
*******
******
*****
****
***
**
*

Van horen zeggen... voor de vijfde maal !

Net zoals in 1994, 2000, 2006 en 2012 behaalde de lijst van de burgemeester en schepenen ofte sp.a op 14 oktober 2018 opnieuw de volstrekte meerderheid.

En dit volledig tegen de trend in van de nederwaartse spiraal voor de sp.a. In Vlaanderen.

Niet dus in Bredene !

Schepencollege

Met een verjongde lijst werd zelfs nog meer dan 2 procent vooruitgang geboekt.

Het grote stemmenkanon was evenwel burgemeester Steve Vandenberghe die een score van 3.644 stemmen behaalde.

En zie nog dezelfde avond werd bij de bekendmaking van de uitvoerende mandaten een nieuwe verjonging aangekondigd door de zichzelf opvolgende burgemeester.

Erwin Feys blijft 1ste schepen maar binnen uiterlijk na vijf jaar volgt Kelly Spillier hem op.

Ondertussen wordt zij de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad.

Later wordt deze functie overgenomen door Jef Castelein.

Jacques Deroo wordt geen schepen meer maar blijft zetelen in de gemeenteraad en wordt de nieuwe voorzitter van het AGB.

Alain Lyneel, komt in het schepencollege met o.m. de bevoegdheid openbare werken.

Kristien Vanmullem wordt opnieuw schepen en dit voor drie jaar.

Daarna zal Daisy Hoste het schepenmandaat opnemen.

Jens Vanhooren ziet, op zijn vraag, de eerste drie jaar zelf af van een schepenambt en geeft in afwachting de schepensjerp door aan Eddy Gryson, de schepen van Financiën.

Hij blijft ondertussen wel in de gemeenteraad.

De samenwerking met de CD&V wordt verlengd. Kristof Vermeire sluit hierdoor als schepen aan bij de meerderheidsploeg.

De oppositie zal in Bredene bestaan uit 3 leden van N-VA, 1 Open-VLD-er, 3 VB-ers en 1 verkozene voor Groen.

De meerderheid wordt gevormd door 15 sp.a-ers en verkozenen van CD&V.

Op 2 januari gaat de nieuwe gemeenteraad van start !

*********
********
*******
******
*****
****
***
**
*

Word onthaalouder!

Onthaalouder11

Gemeentebestuur Bredene zoekt Kinderbegeleiders (onthaalouders) in de gezinsopvang.

Wie ben je?

• Je bent een vrouw/man van minstens 18 jaar.

• Je spreekt vloeiend Nederlands.

• Je kan voor jezelf en je huisgenoten die ouder zijn dan 18 jaar, een uittreksel uit het strafregister (model 2) voorleggen.

• Jij en je meerderjarige huisgenoten verkeren in goede gezondheid.

• Jouw gezin staat achter je keuze.

Een diploma nodig?

• Een diploma of kwalificatie is nog niet nodig. Dit moet wel in orde zijn tegen 1 april 2024. Je kan je opleiding “kinderbegeleider” voltooien terwijl je werkt.

• Je volgt 2 erkende modules van 20u ‘Kennismaken met de gezinsopvang’ & ‘Werken in de gezinsopvang’.

• Je volgde een opleiding levensreddend handelen.

Wat zijn je talenten?

• Je kan inspelen op het ritme en de noden van kinderen.

• Je kan overleggen, omgaan met en luisteren naar ouders.

• Je kan goed plannen en organiseren

• Je kan flexibel inspelen op onverwachte situaties.

• Je bent betrouwbaar in het omgaan me kinderen, ouders en de organisator.

• Je durft jezelf in vraag te stellen en wil bijleren.

• Je staat open voor begeleiding en onder steuning van de organisator.

• Je kan op een respectvolle manier je grenzen aangeven.

• Je kan omgaan met een diversiteit aan kinderen en gezinnen.

Je werkt thuis!

• De woning moet voldoende ruim, veilig en kindvriendelijk zijn.

• De plaatsen waar de kinderen verblijven zijn rookvrij, proper, voldoende verlicht en verlucht.

• Je hebt een veilige tuin of een vlot bereikbare buitenspelmogelijkheid.

Wat verwachten we van je?

• Je staat in voor de opvang van kinderen in de gezinssfeer.

• Je verzorgt kinderen: gezond en gevarieerd eten klaarmaken en geven, verluieren, troost bieden,…

• Je ondersteunt en stimuleert de ontwikkeling van kinderen: taalaanbod, ruim spelaanbod (binnen en buiten), gevarieerde activiteiten,…

• Je zorgt ervoor dat elk kind zich tijdens de opvang goed voelt.

• Je observeert het gedrag en de evolutie van het kind.

• Je houdt actief, auditief en visueel toezicht, ook tijdens de slaapsituatie.

• Je wisselt regelmatig informatie uit met ouders, geeft hen inspraak en ondersteunt hen.

Wat kan je van ons verwachten?

• Een samenwerkingsovereenkomst in het sui generisstatuut voor onthaalouders.

• Een job waarbij je gewaardeerd, begeleid en ondersteund wordt door de organisator gezinsopvang.

• Maandelijks een belastingvrije vergoeding, afhankelijk van het aantal kinderen en opvangdagen. Bereken je vergoeding op www.ikwordonthaalouder.be

• Opbouw van rechten voor kinderbijslag en pensioen.

• Vervangingsinkomen bij (beroeps)ziekte, moederschapsrust, invaliditeit en arbeidsongeval.

• Een vergoeding wanneer een kind buiten je wil om afwezig is.

• Verzekering voor jezelf en de opvangkinderen.

• De organisator zorgt voor veel van je administratie en een stipte uitbetaling van je vergoeding.

• Steun bij de praktische opvolging van de kinderen.

• Opleiding en vorming op maat.

• Je job als kinderbegeleider in de gezinsopvang is combineerbaar met loopbaanonderbreking of tijdskrediet.

Neem vrijblijvend contact op met het Huis van het Kind op 059/33.97.70 voor een 1e kennismakingsgesprek.

bono3
Bredenaars onthalen, nieuws brengen en ontspanning bieden
 

Weersverwachting
Bredene
Meer weer in Bredene

 

Bekijk alle albums in de rubriek <<fotoreportages>>